Zpravodaj Women for Women a Servisu vztahů – leden 2021

Milí přátelé, leden nám utekl jako voda a byl více méně ve znamení uzavírání předešlého roku a nastavování plánu pro rok 2021. Čtěte dál a dozvíte se více nejen o dění v Servisu vztahů, ale i zajímavosti dalších našich projektů:

  • Servis vztahů
  • IT pro děti
  • Bydlím, tedy jsem
  • Dění v Mostě a Servis rodiny
  • Obědy pro děti
  • Hlas, který je slyšet

Vše podstatné z lednového Zpravodaje najdete v tomto článku, čtěte dále. Můžete si ho také stáhnout ve formátu pdf.

Servis vztahů

Servis vztahů v lednu oslovilo několik nových klientů, kteří prochází nějakou vztahovou krizí a přejí si ji úspěšně zvládnout a tím udržet svou rodinu. Jsme rádi, že to nevzdáváte a za svůj vztah bojujete. Dlouhodobý vztah vždycky znamená velké úsilí, není to jen pohoda a romantika, občas je to opravdu pěkná dřina. Odměnou je však fungující rodina a bezpečné zázemí jak pro oba partnery, tak pro jejich děti. 

Naše Online vztahová poradna je stále populárnější. Obracíte se na nás s různorodými vztahovými potížemi. Z tohoto důvodu jsme pro vás vymysleli seriál „Na půdě Servisu vztahů“, kde o vašich dotazech společně přemýšlíme a snad některé z vás naším rozhovorem dokážeme i inspirovat k nějakému řešení. Na první díl se podívejte zde.

Náš lednový vzkaz zní: „Pečujte o svůj vztah!“ Jak na to, si můžete přečíst v našem článku od Lenky Matoušové.

IT pro děti

Ve spolupráci se základními školami a našimi partnery zajišťujeme pro děti ze sociálně slabých rodin IT techniku k tomu, aby se mohly účastnit distanční výuky. Jde nám o to, aby nevypadávaly ze systému vzdělávání a mohly být i nadále součástí školního kolektivu. 

Ti, kdo nás znají, vědí, že se nespokojíme jen tak s něčím, a když zjistíme nějaká úskalí, další problémy či potřeby, snažíme se hledat řešení. 

Poděkování pro IT pro děti

Díky nastavenému systému v projektu IT pro děti a také díky našim zkušenostem coby rodičů jsme zjistili, co dalšího dětem chybí. Jedná se o dovednosti a znalosti, které jsou ovšem nezbytné pro zvládání online výuky obecně. Především jde o práci s textem, vyhodnocování, zda se jedná o důležitou nebo méně důležitou informaci, že hledaný výraz (když jej nenaleznu) musím nazvat jinak, abych se k informaci dostal, že když mi vyhledavač nalezne spoustu odkazů, není to tak, že všechny jsou pravdivé atd. … V těchto věcech dnes děti potřebují podporu, bez toho bude pro ně online výuka složitá a bez pomoci dospělých to půjde jen těžko. Na to bychom se chtěli tento rok také zaměřit. Vzdělávání je jedno z našich nejhlavnějších témat.

Dalších 17 notebooků bylo předáno pro distanční výuku žákům většinou druhého stupně Fakultní základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická. Počítač zůstane dětem, a to i žákům 9. tříd, kterým se v příštím roce bude hodit třeba na středních školách.

IT pro děti v lednu 2021

Bydlím, tedy jsem

 V Praze jsme obdrželi celkem 9 nových žádostí do programu První krok. Nejčastější témata u aktuálních klientek je přetrvávají situace vyplývající z pandemie (omezení v zaměstnání, uzavření škol, karanténa ve školkách, špatná finanční situace, nedostupnost a špatná komunikace s úřady, pro nezaměstnané obtížné podmínky pro nalezení práce), na klientky aktuálně více dopadá omezení sociálních kontaktů a volnočasových aktivit. Stálý je problém nedostupného bydlení pro rodiče samoživitele.

V Mostě klientky i jejich děti navštěvují neustále terapie, kde se snaží vypořádat s nelehkou minulostí a nyní navíc s nelehkou situací kvůli pandemii ve světě – jak skloubit zaměstnání a distanční výuku, jak zvládnout hospodařit s nižším finančním rozpočtem domácnosti, jak si uchovat psychickou stabilitu, a také jak odpočívat. 

Kauce na bydlení

V programu Kauce na bydlení jsme v roce 2020 celkově obdrželi 304 žádostí a vyplatili kauce ve výši 778 840 Kč. V lednu 2021 jsme vyplatili 5 kaucí za celkem 90 000 Kč. Moc děkujeme všem, kteří přispívají, bez těchto příspěvků by se nám to nepodařilo. Na transparentním účtu máme 299 506 Kč.

Letos se chceme v „Bydlím, tedy jsem“ vedle poskytování pomoci zaměřit na prevenci, aby se samoživitelé nedostávali do ještě horší situace než té, kterou řeší. Nově například nabízíme zdarma právní kontrolu smluv, protože praxe nám ukazuje, že leckdy podepíší něco, co není v pořádku.

Pobočka Most

Zde je přehled služeb, které mimo naše projekty v Mostě nabízíme: 

  • kdokoliv z veřejnosti bude potřebovat právní konzultaci, může se k nám telefonicky objednat do právní poradny, která je 1x měsíčně na pobočce zdarma. 
  • nabízíme též pro širokou veřejnost psychologickou pomoc. Může se na nás obrátit kdokoliv s jakýmkoliv problémem, který by rád vyřešil (minulost, partnerský vztah, rodičovství, vztahy v zaměstnání aj.). Tato služba je za symbolickou spoluúčast 200 Kč/hod.
  • na Mostecku velmi chybí logopedická péče, proto jsme se rozhodli v minulém roce začít poskytovat, jako další z našich služeb, právě logopedii, která je též za přijatelnou cenu 200 Kč/hod. Nyní k nám volají jak pediatři, tak samy maminky, kteří tuto službu v Mostě velice vítají.
Servis rodiny

V rámci mosteckého Servisu rodiny využilo v lednu terapii 24 rodičů a 16 dětí. K tomu proběhla 1 mediace.

Jsme rádi, že v této nelehké době, kdy psychologickou pomoc potřebuje více a více lidí, můžeme i nadále pomáhat klientům Okresního soudu v Mostě. Tedy rozvádějícím se rodičům a jejich dětem, pro které i za běžných okolností není situace vůbec lehká. Klienti mají nárok na 5 terapií zdarma a my již po roční spolupráci víme, že někteří klienti i po vyčerpání těchto termínů docházejí k paní terapeutce dál a využívají terapie jako službu pro veřejnost, anebo se některé z klientek projektu Servis rodiny stávají klientkami projektu Bydlím, tedy jsem a jeho programu První rok.

Obědy pro děti

Projekt Obědy pro děti běží dál. Právě finišuje vyúčtování za období září až prosinec, zpracováváme závěrečnou zprávu za rok 2020 pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a do toho kolegyně přijímají další nové žádosti a vyřizují rozpracované. Aktuální čísla tohoto školního roku: 939 zapojených škol a školních jídelen, 9561 podporovaných dětí, což představuje finanční prostředky ve výši 46.651.591 Kč. Detaily najdete ve Zpravodaji nebo je sledujte na webu Obědy pro děti.

Děkujeme všem učitelům ze základních škol zapojených v projektu Obědy pro děti, že jim není osud jejich žáků lhostejný. Dětské příběhy mluví samy za sebe.

Příběhy z Obědů pro děti
Hlas, který je slyšet

Hlas, který je slyšet

Stále se můžete setkávat s kampaní #HLASKTERYJESLYSET. Společně s ambasadory řešíme přípravy na rok 2021. Jsme moc rádi, že se o věci zajímají detailně a chtějí se více zapojit do naší činnosti. Ambasadoři chtějí společně s námi upozorňovat na témata a problémy obyčejných lidí, přibližovat je společnosti, která se mnohdy dívá na problémy ostatních lidí černobíle, být podporou a partnerem lidí, kterých se tyto problémy týkají. Protože občas pomůže i pouhé sdílení problému s někým, kdo jej sám prožil, kdo naslouchá, má pochopení a dokáže motivovat či inspirovat. Takový dar má málokdo. Patron Servisu vztahů je Libor Bouček.

Servis vztahů

Servis vztahů děkujeme Vám všem za podporu!

Děkujeme všem za podporu a přejeme vám mnoho zdraví, optimismu a energie!

Za celý tým Women for Women Ivana Tykač, ředitelka

Vše podstatné z lednového Zpravodaje jste našli v tomto článku. Celý si ho můžete také stáhnout zde ve formátu pdf.

Komentáře