Poradna Servisu vztahů - Otázky a odpovědi

 Zde najdete přehled častých Otázek a Odpovědí (Q&A) v naší poradně. Například k průběhu konzultací u nás, k signálům pro vyhledání pomoci, jak reagovat na "podezřelou" sms, právní poradna pro rozvod a péči o děti, nebo jak zvládat aktuální karanténu.

Odpověď se rozbalí po kliknutí na vybranou otázku ...

Přehled tématických kapitol Q&A. Můžete si celou stránku prolistovat, nebo po kliknutí na název kapitoly sjedete přímo k bloku otázek na dané téma: 

Signály, kdy by měl pár vyhledat odbornou pomoc

Odpověď se rozbalí po kliknutí na vybranou otázku ...  

Hádáme se kvůli penězům. Co byste nám doporučili?

Pokud jsou finance hlavním tématem všech vašich debat a stále častěji se na téma financí hádáte, není váš vztah pravděpodobně v nejlepší kondici. Je jasné, že ekonomická nejistota nepřispívá ke stabilitě vztahu. Je potřeba najít způsob, jak se s ekonomickými nejistotami vypořádat, aby vám to nezničilo váš vztah.

Neustále se spolu s manželem hádáme. Co byste nám doporučili?

Je běžné, že se partneři občas nepohodnou, pohádají se či o zásadní věci musí mezi sebou nějak zabojovat a vyjednat si své potřeby. Každý vztah občas prochází krizovým obdobím. Partnerské konflikty mohou někdy pomoci vztah posílit, posunout, vyčistit vzduch a uvolnit napětí. Pokud však nemůžete projít jakoukoliv konverzací bez hádky, je to problém. Nečekejte, až se jeden z vás rozhodne odejít a vyhledejte odbornou pomoc včas. Boj je normální, ale bojovat pořád v pořádku není.

Nehádáme se, přesto mi ve vztahu není dobře. Je to normální?

Pokud jste na sebe s partnerem pyšní, že jste se nikdy nepohádali, nikdy si nesdělujete nic nepříjemného a snažíte se všechno raději potlačit a vydržet, není to v pořádku, ačkoliv se to tak navenek může jevit. Pokud předstíráte, že žijete dokonalý život, ale ve skutečnosti to tak necítíte, je to problém. Občas předstírat pohodu a nesdílet s každým na potkání, co se u vás doma děje, není nic není špatného. Dlouhodobá vnitřní nespokojenost v soužití a předstírání, že to tak není, však situaci nevyřeší. Nespokojenost má tendenci se hromadit. Přijměte, že něco není v pořádku, a začněte vztah řešit.

Máme spolu zůstat kvůli dětem, pokud si s manželem dlouhodobě nerozumíme?

Páry často věří, že dělají správnou věc, když zůstávají pohromadě jen kvůli dětem. V takovém případě může pomoci zapojit objektivní třetí stranu. Děti jsou obecně velmi intuitivní a inteligentní. Bez ohledu na přesvědčení partnerů, že jsou schopni předstírat své štěstí, většina dětí dokáže velmi dobře vycítit, že rodina nefunguje. Všechna manželství nelze zachránit a v průběhu párové terapie mohou některé páry zjistit, že je pro ně zdravější žít odděleně. Pro ty vztahy, které však zachránit lze, je dobré se o to pokusit.

Můj partner měl poměr. Mám mu odpustit nebo ho opustit?

Pro většinu párů je velmi těžké překonat nevěru a jít dál. Pokud měl váš partner poměr, může sezení s odborníkem pomoci zachránit váš vztah. Zotavení je možné, ale vyžaduje hodně práce, neexistuje žádné magické jednoduché řešení. Pokud jste však oba motivovaní pokračovat, váš vztah může být zachráněn. A pokud ne, setkání s odborníkem může alespoň pomoci udržet vaši úctu k sobě i k sobě navzájem.

Jak mám reagovat na fyzický útok?

Pokud má vaše manželství problémy tohoto rázu, nečekejte a co nejrychleji vyhledejte odbornou pomoc.

S partnerem spolu skoro nekomunikujeme. Co mám dělat?

Pokud je vaše komunikace dlouhodobě velmi omezená, raději už ani nic neříkáte, jelikož víte, jak podrážděně váš partner zareaguje, je to známka toho, že váš vztah není v dobré kondici. Zřejmě jste zacykleni v nějakém zaběhnutém vzorci chování, v nějakém svém bludném kruhu. V takovém případě vám právě odborník může pomoci změnit vzorce vaší vzájemné zraňující interakce.

Mám pocit, že mého partnera zajímá víc jeho mobil než já. Mělo by mě to znepokojovat?

Je přirozené, že vy i váš partner občas zkontrolujete telefon nebo email, když jste spolu. Pokud je však někdo z vás neustále raději ve virtuálním prostoru než spolu, mohlo by to být známkou toho, že je váš vztah v problémech. Být neustále „on-line“, připojeni na své emaily, sms, Facebook, YouTube, nebo Instagram, znamená větší zájem o to, co se děje na sociálních sítích, než co se děje ve vašem vztahu a měli byste to řešit.

Nespíme spolu, je to v pořádku?

Záleží na tom, zda vám to oběma vyhovuje nebo ne. Důležité také je, zda mezi vámi funguje nějaká intimita. Intimita není jen o sexu. Intimita zahrnuje jakoukoliv tělesnou blízkost, jakou je pohlazení, držení rukou, přitulení, objímání nebo jen prosté vzájemné dotyky. Intimita je velmi důležitým prvkem zdravého vztahu. Pokud se cítíte spíše jako spolubydlící či sourozenci, než dva lidé sdílející intimitu, ztratili jste klíčový prvek vašeho vztahu. Pokud dlouhodobě intimitu nebo sex postrádáte, je váš vztah ohrožen.

Otázky a odpovědi k průběhu konzultací 

Odpověď se rozbalí po kliknutí na vybranou otázku ...  

Po jaké době se může ve vztahu objevit krize?

To je zcela individuální. Některé páry ji pociťují velmi rychle, některé po pár letech a některé po desítkách let. Každopádně je dobré si uvědomit, že krize ve vztahu jsou zcela přirozené a prožívají je všichni.

Jak dlouho se čeká na termín první konzultace?

Zpravidla do týdne od zaslaní vstupního formuláře. Ozve se vám náš case manager, který si s vámi domluví termín schůzky.

Jak dlouho se čeká na párovou terapii?

Je to individuální s ohledem na potřeby páru, párové terapii předchází 2-3 konzultace s naším case managerem , se kterým si společně sestavíte plán. V praxi to to mohou být dva týdny až měsíc.

Musím přijít na první konzultaci s partnerem?

V našem projektu vždy zohledňuje potřeby vás – klientů. Záleží na aktuální situaci v páru a motivaci obou stran. Můžu se stát, že se časem druhá strana připojí. K nám mohou přijít jednotlivci i páry. Pokud někdo začne pracovat s jedním z páru nepracuje již pak s nimi společně, ale tuto práci přenechává kolegovi. Vždy si zachováváme neutralitu.

Kdy je čas navštívit nějakou poradnu?

Když cítíte, že jste v začarovaném kruhu, ze které se snažíte vystoupit a nelze to.

Rozvod a péče o děti - právní otázky a odpovědi

Odpověď se rozbalí po kliknutí na vybranou otázku ...  

Chceme se rozvést, jaký je postup?

Nejdříve je potřeba vyřešit úpravu poměrů nezletilých dětí (péči a výživné, případně také styk), následně je možné přistoupit k rozvodu manželství a v neposlední řadě k vypořádání společného jmění manželů a společného bydlení po rozvodu. Pokud jste jako rodiče (manželé) schopni se dohodnout na úpravě poměrů nezletilého dítěte, na rozvodu manželství a vypořádání společného jmění manželů, tak je zcela ideálním sepsat dohodu o úpravě poměrů nezletilého dítěte a dohodu o vypořádání společného jmění manželů.

Musíme rozvod řešit přes soud?

V případě, že jste se jako rodiče (manželé) dohodli na úpravě poměrů nezletilého dítěte a tato dohoda byla schválená soudem, postačí Vám k soudu, který bude řešit Váš rozvod manželství, podat společný návrh na rozvod manželství a dohodu o vypořádání společného jmění manželů a společného bydlení po rozvodu. Následně bude rozvod manželství pouze formalitou, neboť soud nebude zjišťovat příčiny rozvratu manželství a rozvede Vám za několik málo minut.

Je pravda, že při střídavé péči se neplatí výživné?

Není, v případě, že jsou příjmy a majetkové poměry rodičů téměř shodné, soud stanoví vyživovací povinnost oběma rodičům ve stejné výši. Pokud jsou však příjmy a majetkové poměry rodičů rozdílnými, tak se sice opět stanovuje vyživovací povinnost oběma rodičům, opět dle jejich příjmů a majetkových poměrů, ale rodič, který má vyšší příjmy a majetkové poměry bude hradit výživné vyšší nežli rodič s příjmy a majetkovými poměry nižšími.

Co je společná péče rodičů?

To je nejlepší varianta péče o dítě. V praxi to však znamená, že se rodiče musejí shodnout na společné péči, nemůže být o této péči rozhodnuto autoritativně soudem, a to i přesto, že by si to jeden z rodičů přál. Rodiče tedy o společné péči sepíší dohodu za pomoci mediátora, právníka apod. U společné péče není upravován styk, ani prázdninový a ve většině případů ani výživné, neboť se předpokládá, že pokud jsou rodiče schopni se dohodnout na společné péči, tak jsou schopni se dohodnout i na dalších záležitostech týkajících se dítěte.

Co když se nedokážeme dohodnout, každý chce něco jiného?

Ideální je využít služeb odborníků a snažit se dohody dosáhnout, a to hlavně v zájmu nezletilého dítěte. Pokud máte pocit, že dohoda není možná zejména z důvodu nevypořádáných křivd mezi Vámi partnery (manžely) je vhodné oslovit párového terapeuta. Pokud dohoda není možná z důvodu například nesouhlasu ze způsobem péče o nezletilé dítě, nejednotnosti ve výchově a péči či počátečně se projevujících psychických problémů či pouze nevyrovnanosti dítěte s rozpadem rodiny je potřeba oslovit rodinného terapeuta a pokud dohoda není možná, zjednodušeně řečeno pouze z důvodu, že se jedná straně prostě nechce, tak je dobré oslovit mediátora, který umí konflikt mírnit a zároveň pracovat s vyhrocenými emocemi či si každý rodič najde právníka a na společné schůzce se snaží najít dohodu. Pokud se nedohodnete ani za pomoci odborníků, je nutné počítat s minimálně rokem soudních sporů, se zvýšenými výdaji, znaleckými posudky apod.

Jaké jsou výhody, když se jako rodiče dohodneme?

Dítě není přímým účastníkem sporu ( př. není opakovaně veden s dítětem pohovor na OSPODu, není nuceno docházet k psychologovi, nemusí podstupovat znalecké posudky). Dohoda vychází z potřeb dítěte, které znáte Vy jako rodiče nejlépe. Rozhodujete Vy a ne někdo cizí, kdo Vaše dítě v podstatě nezná, nezná jeho potřeby, zájmy apod.

TIP: Na téma rozvodu manželství a péče o děti pro jsme pro Vás také připravili seriál právních vzdělávacích videí - právních okének. Připravuje a uvádí ho Mgr. Denisa Kartusová a najdete ho zde.

Může být karanténa zkouškou vztahu?

Jak zvládnout karanténu, když jste s partnerem 24 hodin vkuse? Může být karanténa zkouškou vztahu? Jak moc stresující situací karanténa může být? Čím nahradit klasické rande? Jak oživit vztah během této situace? Můžeme očekávat baby boom? Ptali jste se  Lenky Matoušové ve středu 15. dubna na Chatu s osobností na portálu Týden.cz. Vybrané otázky (a odpovědi) vám nyní přinášíme. Děkujeme, Týden.cz!  

Odpověď se rozbalí po kliknutí na vybranou otázku ...  

Který vztah by mohl být zničen kvůli koronavirové krizi?

Koronavirová krize je extrémní situace a velká psychická zátěž pro každého z nás. Je dobré si to uvědomit a dát vztahu šanci po skončení této krize, ať už byla společná karanténa jakkoliv náročná. Je to zcela mimořádná situace a také, doufejme, situace dočasná.

Jsem s manželem doma už měsíc. Oba máme home office a je to ke zbláznění. Máte prosím pro nás nějaké rady, jak to s tím druhým zvládnout?

Zůstat společně v bytě více jak měsíc, bez možnosti uniknout, je opravdu velmi náročné. Každý jsme se těmto novým a neznámým podmínkám museli nějak přizpůsobit a věřím, že všichni děláme to nejlepší co můžeme, abychom situaci zvládli. Občas nám ale i tak můžou rupnout nervy, protože je to pro všechny velmi zátěžová situace. Na každého z nás pandemie nějak doléhá a vyvolává v nás spousty obav, strachů i úzkostí. Z těchto našich pocitů můžou občas vznikat neadekvátní bouřlivé reakce vůči našim nejbližším, což je zcela normální. Je proto dobré počítat s tím, že jsme více než kdy jindy podráždění, konfliktní a méně trpěliví. To se týká jak nás samotných, tak i našich partnerů. Když si uvědomíme, co se v nás děje, pochopíme, že na vině není náš partner, ale tíha celé situace. V každém případě je během karantény dobré vyjednat si s partnerem své potřeby a pravidla tak, aby měl každý z vás alespoň trochu svého soukromí a prostoru. Dobrá domácí pravidla v době karantény můžou pomoci předejít mnohým konfliktům. Je fajn také občas vnášet do společného prostoru radost, příjemná témata a humor a pokud to jde, alespoň na chvíli se vzdálit a odpočinout si od sebe.

Mám partnera a žijeme odděleně. Ale on by se rád nyní sestěhoval. Trochu se toho bojím, v takto vyhrocené situaci, jako je nyní. Myslím si, že není nejlepší doba na takto důležitý krok, Jak mu to mám "vysvětlit"? Aby si to nevzal osobně?

V tomto je těžké poradit… věřím, že pokud otevřeně a upřímně sdělíte svému partnerovi svůj názor a také to, čeho se obáváte, naleznete nějaké společné řešení. Obecně se dá říci, že v takto nestandardní době je lepší nedělat žádné zásadní rozhodnutí a raději s tím vyčkat, až se situace uklidní.

Chtěl bych se zeptat na jednu věc. Nechodím do hospody, ani na poker za klukama a všechno, co má žena nesnášela jsem omezil. Přijde mi ale, že mám doma větší peklo než obvykle. Nevíte co s tím?

Je těžké odpovědět bez znalosti dalších okolností. Zkuste otevřeně, v klidu a bez výčitek s vaší ženou promluvit o tom, co potřebuje a jaká jsou její očekávání. Upřímně naslouchejte a sdělte také své potřeby. Zkuste poté vzájemně vyjednat, jak by šlo potřeby vás obou uspokojit. Pokud tato cesta nezafunguje, mohla by pomoci konzultace s párovým terapeutem.

Mám s manželem dítě (11 let) ve střídavé péči a nezdá se mi v současné situaci vhodné si dítě měnit. Nechci situaci vyhrotit, ale ráda bych, aby syn zůstal po dobu karantény pouze u jednoho rodiče. Nevím, ale jak situaci řešit.

Je vhodné a prospěšné, aby každé dítě mělo k dispozici oba rodiče, a to i v době karantény, pokud je to jen trochu možné. Dítě se od svých rodičů učí i v takto krizové situaci, sleduje postoje svých rodičů, vnímá jejich názory a způsoby, jak se s danou situací vyrovnávají.

Který vztah rozhodně nebude zničen koronavirovou krizí?

Existuje nemalé procento párů, které si dokážou i přes všechna omezení společnou karanténu užívat. Oceňují více času, který na sebe mají a kterého se jim v běžném životě nedostává. Užívají si možnost se zastavit, napojit se na sebe a vzájemně se v této nelehké době podpořit.

Chtěl bych se zeptat, jestli častější sledování televize může dětem nějak ublížit? Bohužel, já i manželka musíme pracovat na home office a nemáme celý den na to, se našim dcerám věnovat. Je jim 5 a 7 let.

V těchto otázkách je dobré zapojit zdravý rozum. Je to situace dočasná, věřím, že pokud budou vaše děti sledovat pořady pro jejich věk vhodné, nemělo by jim častější sledování televize na přechodnou dobu nijak ublížit.

S manželem se bohužel velmi často hádáme ohledně návštěv našich rodičů. Je jim oběma přes 70 let. Nezdá se mi vhodné k nim chodit. Jemu naopak to přijde velmi sobecké, že tam nechodíme. Nevím, jak se teda nyní zachovat.

Tohle je velmi složitá otázka a také pro všechny z nás zcela nová věc. Nikdy v minulosti jsme nebyli před takové rozhodnutí postaveni. Neexistuje jednoznačná odpověď, obě vaše hlediska jsou smysluplná. Doporučuju hledat nějaké kompromisní řešení tak, abyste mohli své rodiče vidět a zároveň je nijak neohrozili, možná nějaké setkání v přírodě při dodržení všech bezpečnostních opatření.

Stávají se i v době koronavirové krize situace, kdy dojde k zamilování, k začátku vztahu?

Jasně, žijeme i v koronavirové krizi a neměli bychom této krizi dovolit, aby nás připravila o takové radosti, jako zamilování. Na nic nečekejte, dodržujte bezpečnostní opatření a vesele randěte!

Máte v plánu víc poboček? Do Prahy to mám za Váma daleko.

V tuto chvíli další pobočky neplánujeme, konzultace však nabízíme i online, takže jsme dostupní pro celou Českou republiku.

Pokud si nevíte v některé chvíli rady, jak situaci se svým partnerem řešit, zkuste se obrátit na nás. Naši odborníci na vztahy celou situaci pomohou zvládnout.

Podezřelá SMS, jak se zachovat?

Odpověď se rozbalí po kliknutí na vybranou otázku ...  

Není lepší zapomenout a partnera vůbec nekonfrontovat, že o smsce víme?

Je to jedno z možných řešení, ale je velmi těžké. Zřejmě se začneme podvědomě chovat jinak a na vztah to může mít své dopady.

Jak se zachovat, když najdeme partnerovi v telefonu podezřelou smsku?

Pokud jde o partnerův telefon, žádnou podezřelou smsku bychom v partnerově telefonu především najít neměli. V dobrém partnerském vztahu si telefon partneři nekontrolují. Každý má právo na své soukromí a nezáleží na tom, zda je zadaný. Kontrolování telefonu extrémně narušuje vztah. Nejen že v každém cizím telefonu zřejmě narazíme na nějaké to překvapení, které se ani nemusí týkat nevěry, ale především tím velmi znechutíme svého partnera. To, že s námi někdo žije, nebo si nás dokonce zvolil za svého životního partnera, nás neopravňuje k tomu, abychom mu nahlíželi do mobilu. Riskujeme tím náš vztah.

Existuje rozumné vysvětlení, proč partnerka lustruje telefon?

Vysvětlení určitě existuje. Slovo rozumné bych v souvislosti s lustrováním telefonu ale nepoužila. Je to především o nedůvěře partnerky ve svého partnera, ale i o nedůvěře v jejich vzájemný vztah a v sebe samu. Pokud pojmeme podezření, že se s partnerem něco nestandardního děje, lze pochopit neodbytné nutkání mobil zkontrolovat. Je to samozřejmě normální lidská i logické reakce, že chceme situaci prověřit a vyjasnit. Jakkoliv s námi však zmítá chuť otevřít telefon a podívat se, v zájmu zachování své vlastní důstojnosti a kvalitního vztahu musíme tuto chuť ovládnout. Vždy je lepší si s partnerem o svém podezření otevřeně promluvit.

Je vhodné říci na rovinu, že jsme smsku četli nebo to nějak nastražit?

Když už si bohužel podezřelou smsku přečteme, nastává těžká chvíle. A možná i spravedlivý trest za to, že jsme své pokušení nahlédnout do mobilu neovládli. Tuto situaci totiž musíme začít nějak řešit, musíme se k tomu nějak postavit. V nadsázce se dá říci, že pokud bychom smsku nenašli, bylo by nám lépe. Možná vůbec o nic nejde, není to ve skutečnosti tak, jak to vypadá. A pokud ano, možná by vše přešlo jako chřipka, náš vztah by to nijak neohrozilo a my bychom si ušetřili velmi krušné chvilky. V případě, že jde o záležitost, která náš vztah s partnerem fatálně ohrozí, pak nám to partner stejně jednou řekne sám. Vždy máme dvě možnosti. Buď partnerovi otevřeně přiznáme, že jsme selhali a prolustrovali jeho telefon, omluvíme se a celou situaci s ním probereme, nebo to můžeme přejít, dělat jakoby nic a v tichosti trpět.

Je vhodné autorku smsky kontaktovat?

Vždy je lepší vše projednat se svým partnerem. Autorka smsky k nám zpravidla nemá žádné závazky a má také zcela jiný záměr než je ten náš. Ten kdo chtěl mít s námi vztah a snad si ho i nadále udržet, je náš partner.

Jak často se ukáže, že smska byla zavádějící, vytržená z kontextu a špatně pochopená?

Sms je vždy nějak vytržená z kontextu. A sáhněme si do svědomí, kdo občas nenapíšeme smsku která, kdyby se dostala do rukou našeho partnera, by ho minimálně nepotěšila.

Další možnosti, jak a kde od nás získat odpovědi a rady 

Kdo vám poradí? Aktuální přehled odborníků v pozici Case Manager 

Lenka Matoušová - psychoterapeut, Servis vztahů

Ing. Lenka Matoušová

Působí v projektu Servis vztahů jako Case Manager a párový terapeut.
Kamila Šaffková - hlavní koordinátor Servisu vztahů

Mgr. Kamila Šaffková

Hlavní koordinátor projektu Servis vztahů a Case Manager.