Vstupní dotazník

Až se rozhodnete začít se Servisem vztahů, budeme od Vás potřebovat vstupní informace.  

Vaše informace považujeme za důvěrné. Dbáme na Vaše soukromí a povahu sdílených informací.

 

Níže prosím vyplňte všechna potřebná pole. Servis vztahů je určen pro pomoc rodičům,  ať už společně, či jednotlivě. Po vyplnění je prosím odešlete tlačítkem dole.

Vaše informace považujeme za důvěrné. Dbáme na Vaše soukromí a povahu sdílených informací. Odesláním dotazníku níže souhlasíte s poskytnutím a zpracováním Vašich osobních údajů  pro potřeby poskytování služeb projektu Servis vztahů.

* Odesláním formuláře - Vstupního dotazníku -  dávám souhlas s tím, aby WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. shromažďovala a zpracovávala mé osobní a citlivé údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Beru na vědomí, že vyplnění a doručení této žádosti společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. slouží pouze k navázání kontaktu mezi žadatelkou a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. s tím, že žadatelce tímto nevznikají žádné nároky na poskytování služeb ze strany společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé.