Péče o vztah vyžaduje skutečný zájem o druhého

Lenka Matoušová působí jako case manager a psychoterapeut v „našem“ Servisu vztahů. Pomáhá lidem uzdravovat vztahy a pracovat na nich. Na toto téma si povídala s Nicol Lenertovou z Oborové zdravotní pojišťovny pro magazín Bonus. Celý rozhovor vám nyní přinášíme i u nás.

Profesí jste párový terapeut, co si pod tím můžeme představit?

Párového terapeuta si můžete představit jako nestranného odborníka, který pracuje s partnerskou dvojicí na uzdravení jejich vztahu. Terapeut rozhodně není soudce. Mnozí klienti si představují, že když sdělí terapeutovi svůj pohled na situaci, dá jim za pravdu a domluví jejich partnerovi, aby se polepšil. Takto však párová terapie nefunguje. Terapeut nehodnotí ani neříká, jak to má správně být. Naopak respektuje každý pár jako unikátní a hledá spolu s klienty jejich společnou dohodu o tom, jak právě oni chtějí, aby jejich vztah do budoucna fungoval. Pracuje také společně s oběma klienty na jejich vzájemném napojení, pochopení toho druhého i na hledání smyslu jejich vztahu.

Komu svou pomocnou ruku nabízíte nejčastěji?

My v Servisu vztahů se zaměřujeme především na rodiče nezletilých dětí. Jde nám o to, abychom zachránili vztah rodičů, čímž vlastně zachráníme celou rodinu. Naši klienti chodí se spoustou různých obtíží od neustálých domácích hádek, kdy se už neshodnou ani na tom, kolik je hodin, po párovou krizi způsobenou například nevěrou.

Jaká je podle Vás definice zdravého partnerského vztahu mezi ženou a mužem? Platí to i u homogenních párů?

Zdravý partnerský vztah neznamená, že to v takovém vztahu vypadá neustále jako v romantickém filmu. I ve zdravém vztahu dochází občas ke konfliktům a nedorozuměním. Partneři v takovém vztahu však ovládají umění, jak své krize řešit. Mají také zpravidla podobné hodnoty, respektují svého partnera i s jeho chybami a odlišnostmi, komunikují převážně příjemně, umí si projevit lásku a velmi dobře mezi nimi funguje intimita. Zároveň pečují i o svojí osobní identitu, mají svůj svět, své zájmy, jsou dobře napojeni sami na sebe, znají své potřeby i touhy, nejsou závislí na svém partnerovi, umí dopřát partnerovi jeho osobní prostor i tajemství. Chápou také, že odpovědnost za jejich štěstí nemá jejich partner, ale oni sami. Všechny tyto věci platí úplně stejně jak pro heterosexuální, tak i homogenní páry.

V posledních letech přibývá případů poruch pohlavní identity a zvyšuje se i zájem o změnu pohlaví, která je v Česku přípustná na základě posouzení diagnózy i prognózy odbornou komisí. Na nákladech se podílejí zdravotní pojišťovny. Se změnou pohlaví ale zaniká manželství nebo registrované partnerství. Setkala jste se ale i Vy ve své praxi již s takovým případem? Pokud ne, doporučila byste před takovou změnou i párovou terapii?

Smířit se s rozchodem v takové situaci asi nebude jednoduché. S klientem, který odchází ze vztahu z důvodu změny pohlaví, jsem se jako terapeut zatím nesetkala. Rozhodně bych však v takovém případě párovou terapii velmi doporučila. Při každém rozchodu je vždy prospěšné, když oba partneři dokáží natolik zhojit všechna svá vzájemná zranění, že jsou si poté schopni vážit toho, co spolu prožili. Dokáží pak také lépe pochopit, že rozdílná cesta do budoucna je pro oba dobré řešení. Párová terapie je podobně prospěšná například i u rodičů dětí, kteří se rozcházejí, aby mohli mít do budoucna alespoň hezký rodičovský vztah, když ten partnerský skončil. To je nejvíc, co v takové situaci mohou svým dětem dát.

Vzhledem ke koronavirové pandemii, která se stala milníkem v lidské historii, se svět a jeho hodnoty mění. Jak COVID-19 poznamenal partnerské vztahy?

To je velmi individuální pro každý pár. Některé páry tato pandemie velmi sblížila a partneři si více začali vážit toho, že v takto náročném období nejsou sami. Mnoho párů také oceňuje více času, který na sebe během pandemie mají. Pro některé páry ale pandemie přinesla zhoršení jejich vztahu. Tlak, který každý z nás v určité míře díky pandemii pociťujeme, přenášíme často do svého vztahu a naše vztahy tím velmi trpí.

Již na jaře se během karantény objevilo mnoho domácího násilí. Dá se očekávat, že ze strachu o práci a z nedostatku financí bude agresivita ve vztazích stoupat? A jak se bránit?

Bohužel je tento trend dost pravděpodobný. Důležité je uvědomit si, že za pandemii a naše pocity s ní spojené nemůže náš partner. Je potřeba obrnit se trpělivostí, dopřát si vzájemně dostatek svého prostoru a akceptovat, že některé věci není v našich silách vyřešit. Také je dobré některá témata v krizových okamžicích vynechat a řešit je až nastane uvolnění.

Máte teď více klientů?

Ano, pozorujeme nárůst klientů.

Co nevěra? Vzhledem k opatřením by se dalo předpokládat, že se možnosti pro milostné hrátky mimo domácí ložnici dost eliminovaly.

V praktické rovině je nevěra díky vládním omezením mnohem komplikovanější. Tato opatření jistě pomohou zmenšit počet tzv. jednorázových nevěr v opojení např. na firemních večírcích či služebních cestách, jelikož všechny tyto akce jsou letos velmi omezené. Závažnější, dlouhodobější nevěry ale pandemie asi příliš neovlivní, znemožnění kontaktu obou aktérů může spíš jejich vzájemnou touhu posilovat.

Často teď slyšíme, že se dá již brzy očekávat „kovidový baby boom“? Že by následek jarní karantény?

V této otázce se odborníci příliš neshodují. Tuto situaci totiž nelze srovnávat s ničím z minulosti. Někteří odborníci jsou přesvědčeni, že baby boom po 10–12 měsících od začátku pandemie nastane, jiní jsou ale přesvědčení, že pandemie touhu rodit v lidech spíše potlačí. Lidé mají obavu o svou životní úroveň i o své zdraví či život, což pochopitelně některé páry v rozhodnutí mít dítě příliš nepodpoří. A dá se také říct, že přes videohovor a sociální sítě, kam dnes komunikaci mladé páry směřují, zatím nikdo ještě neotěhotněl. 

Závěrem, poradíte našim klientům, jaký servis je třeba poskytnout pro zdravý vztah?

Zdravý vztah potřebuje především péči. Nelze očekávat, že když se mají dva rádi, tak jim to vydrží navždy. Je dobré si uvědomit, že péče o vztah neznamená péči o dům, vydělávání peněz či péči o děti. Péče o vztah znamená výhradně péči o to, co je mezi partnery. Péče o vztah vyžaduje společný čas, energii, respekt, vzájemné napojení, skutečný zájem o druhého, intimitu i respekt.

Děkuji Vám za rozhovor. Mgr. Nicol Lenertová, OZP, BONUS

A my děkujeme Nicol a OZP za publicitu! Celé vydání BONUSu s rozhovorem s Lenkou Matoušovou najdete zde.

Lenka Matoušová, case manager a párová terapeut, Servis vztahů.

BONUS – klientský časopis OZP

Komentáře