Mgr. Kamila Šaffková

Hlavní koordinátor projektu Servis vztahů a Case Manager

Mgr. Kamila Šaffková

Kamila se jako hlavní koordinátor projektu Servis vztahů stará o to, aby se celý projekt zdárně rozvíjel a fungoval. Dále také působí v projektu jako Case Manager.

Vzdělání získala na UK v Praze v oboru psychosociálních věd. Po studiu prošla různými kurzy a výcviky v oblasti drogové problematiky, krizové intervence, práce s dětmi, psychopatologie, rodinného a párové poradenství. Má zkušenosti v práci s mládeží, kterou získala v diagnostickém ústavu, dále pracovala v poradenství pro sólo rodiče a nyní se orientuje na práci s páry a rodiči.