Vztahoví mistři: co se můžete naučit od úspěšných párů. Praha 9.11. Přijďte si povídat ...

Na půdě Servisu vztahů – 11. díl – Tajné flirtování na netu

Velmi často se u nás v terapiích i v naší online poradně setkáváme se situacemi, kdy jeden z partnerů zjistí, že druhý partner flirtuje na internetu s někým jiným. Je to jen nevinná zábava nebo je to reálné ohrožení vztahu a důvěry?

Jak bychom na takové zjištění měli reagovat? Máme mlčet a nevšímat si toho, nebo máme zaútočit a pěkně to partnerovi vytmavit? Co taková situace říká o našem vztahu? A máme vlastně právo kontrolovat partnerovu komunikaci na sociálních sítích?

„Nevím, co mám dělat… zjistila jsem, že si manžel dopisuje s cizí ženou na internetu. Zatím se ještě nesetkali, ale jejich konverzace je velmi důvěrná,“ začíná peprně naše video. Co s tím, se dozvíte opět od Lenky, Petra a Kamily v dalším dílu našeho vztahovém seriálu Na půdě Servisu vztahů (video 5 minut).

V našem pravidelném pořadu „Na půdě Servisu vztahů“ si povídáme o vztazích, zkoušíme se na vaše vztahové situace dívat z různých úhlů pohledu, společně o nich přemýšlet a především vás chceme inspirovat.

Co je nevěra podle Wikipedie

K lepšímu pochopení dnešního tématu opět mohou pomoci také základní informace a znalosti toho, co vlastně je a může být nevěra.

Nevěra je sexuální, resp. milostný poměr s partnerem mimo manželství nebo též mimo jiný dlouhotrvající vážný vztah, s nímž se pojí slib věrnosti. Různí se pohledy na fyzickou nevěru a faktor citové angažovanosti. Starší pojem pro nevěru je cizoložství. Nevěra se odlišuje od polygamie, tj. souběžného legálního soužití jedince s více osobami (mnohomanželství), případně polyamorie, tj. souběžného všeobecně souhlasného angažmá jedince ve více milostných vztazích.

Kategorizace nevěry podle Wikipedie

  • Mimomanželský kontakt – jednorázová, primárně sexuální záležitost, často nahodilá, obvykle s nízkou emocionální vazbou
  • Erotické dobrodružství – déletrvající sexuální porozumění s vyšší mírou citové angažovanosti, něžností, avšak bez plánů společné budoucnosti
  • Mimomanželský vztah – dlouhodobý vztah se silnou citovou vazbou a potenciálním plánováním společné budoucnosti
  • Flirt – spíše příslib bez skutečného naplnění nevěry, koketování
  • Virtuální nevěra – sdílení sexuálních fantazií bez přímého sexuálního kontaktu
Tým Na půdě Servisu vztahů
Komentáře