Večer o vztazích na téma:
"Párová psychoterapie - jak pomáhá a co už nedovede"

 Pojďme si povídat. 6. října 2021 od 18 hodin. Informace o Večeru o vztazích, přihláška.

Jak pomáhá párová psychoterapie - Jarolímek - Servis vztahů
Párová psychoterapie - jak pomáhá a co už nedovede

Večer o vztazích: Mgr., Bc. Petr Jarolímek, Párová psychoterapie - jak pomáhá a co už nedovede

  • Přednáška o tom, co, jak a proč v párové psychoterapii funguje a nefunguje
  • kdy může být terapie účinným řešením
  • kdy už párová terapie nedokáže pomoci
  • Večery o vztazích Servisu vztahů: pojdme si popovídat. Tematické večery pro veřejnost. 

Termín: středa 6. října 2021, od 18:00 do 20:00 hod.

Místo konání: Vlastislavova 152/4, Praha 4 (nedaleko nám. Bratří Synků, prostory Servisu vztahů / Women for Women, 3.p. )

Vstupné: 250,- Kč / osobu

Máme k dispozici velký větraný prostor s vysokými stropy a zajistíme bezpečné rozestupy.  

Podmínky: drobné občerstvení v ceně 

Přihlášky: formulář dole pod popisem kurzu

Lektor: Mgr., Bc. Petr Jarolímek, psychoterapeut (více o lektorovi zde

Přihlaste se odesláním Přihlašovacího formuláře níže. 

Jak pomáhá párová psychoterapie - Jarolímek - Servis vztahů

Přihláška - Večer o vztazích - Mgr., Bc. Petr Jarolímek - Párová psychoterapie - jak pomáhá a co už nedovede - 6. 10. 2021

* Odesláním Přihlašovacího formuláře  dávám souhlas s tím, aby WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. shromažďovala a zpracovávala mé osobní a citlivé údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Beru na vědomí, že vyplnění a doručení této žádosti společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. slouží pouze k navázání kontaktu mezi žadatelkou a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. s tím, že žadatelce tímto nevznikají žádné nároky na poskytování služeb ze strany společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé.

lektor: Mgr., Bc. Petr Jarolímek

Petr Jarolímek psychoterapeut Servis vztahů Večery o vztazích

"V individuální i párové psychoterapii spatřuji účinný nástroj, který umožňuje člověku probudit žádoucí aktivitu a sílu, kterou někdy postrádá."

Vystudoval obor sociální politika, sociální práce, aplikovaná psychoterapie (Mgr.) na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Ze stejné školy má i Bc. jednooborové psychologie. Absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. Výcvik je akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

Ve své práci je orientovaný především na krizovou intervenci, individuální a párovou psychoterapii. S klienty nejčastěji hledá účinnější způsoby komunikace v partnerských i dalších vztazích, porozumění sobě i ostatním, možnosti vypořádání se s obtížemi jako jsou deprese, úzkosti, pocity životní nespokojenosti, nenaplněnosti, sebevražedné myšlenky, tendence.

Večer o vztazích na téma:
"Párová psychoterapie - jak pomáhá a co už nedovede"

 Pojďme si povídat. 6. října 2021 od 18 hodin. Informace o Večeru o vztazích, přihláška.

Jak pomáhá párová psychoterapie - Jarolímek - Servis vztahů
Párová psychoterapie - jak pomáhá a co už nedovede