Alchymie partnerské komunikace

Vzhledem k aktuální situaci kolem koronaviru je kurz zrušen. Kurz otevřeme, jakmile to bude možné.

Pavel Rataj - Alchymie partnerské komunikace

ZRUŠENO KVŮLI NOUZOVÉMU STAVU V ČR - NEHLASTE SE! O novém termínu vás budeme informovat. 

Termín: Bude upřesněn s ohledem na karanténní situaci v ČR

Místo konání:  Bude upřesněno

Kapacita kurzu: 20 osob

Cena kurzu: 1000,- Kč / osoba

Podmínky: viz. finanční podmínky kurzu

Přihlášky: formulář dole pod popisem kurzu

Lektor: Pavel Rataj - manžel, otec, vztahový vizionář, párový psychoterapeut, viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR a vyučující na katedře psychologie FF Univerzity Karlovy v Praze.

Partnerský vztah je vyjímečným vztahem našich životů. Proti našemu očekávání lásky, blízkosti, klidu, bezpečí a porozumění jde realita, která náš partnerský vztah postupně naplňujě mnoha zraněními, nedorozuměním a odcizením. Komunikace je vedle sebepoznání a odvahy jeden ze základních nástrojů, jak zpracovat různé radostné i bolavé situace, k nimž ve vztahu zákonitě dochází. 

V dlouhodobých vztazích vede prožitek nefunkční komunikace k bolestné nespokojenosti a odcizení. Pojďme porozumět tomu, proč a jak se komunikace - postavená na touze, přitažlivosti, podobnosti, naději, zájmu, blízkosti, spřízněnosti a pochopení - po několika letech zanese řadou negativních emocí, nepochopením a samotou. Proč najednou cítíme tolik zranění, frustrací, vzteku, strachu, bezmoci, křivd a nedocenění.

Společně se podíváme na to:

  • jak úspěšněji, efektivněji a vztahověji komunikovat "to své"
  • jak lépe reagovat na "to partnerovo"
  • jak si lépe rozumět a získat porozumění
  • jak do partnerské komunikace vnášet pocity, myšlenky, fantazie, přání a potřeby .... a jak s nimi především zacházet
  • odhalíme nejčastější chyby mezi partnery
  • ukážeme si, jak dlouho se pohybovat ve světě partnerské duality
  • a mnoho dalšího...

Kurz je určen jak partnerským dvojicím, tak i jednotlivcům:

- aktuálně chtějí nebo potřebují udělat něco růstového nebo záchranného pro svůj partnerský vztah,
- chtějí krizi předejít, ale i těm, jimž krize vztah zničila a potřebují se v tomto tématu vyznat,
- uvažují nebo jsou rozhodnutí vstoupit do párové terapie,
- již jsou v nějakém procesu nebo absolvují/ absolvovali terapii a chtějí zesílit efekt svého snažení.

Kurz má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními. Kurz je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektora s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele. Program je doplňován různými ukázkami, otázkami, úvahami, videozáznamy či kazuistikami na dané téma. 

Pozn: Dětem, ani domácím mazlíčkům není vstup na seminář povolen.

Termín: Bude upřesněn s ohledem na situaci

Místo konání:  Bude upřesněno

Shrnutí:

Kurz: Alchymie partnerské komunikace, lektor Pavel Rataj

Cena kurzu: 1000,- Kč / osoba

Přihlašovací formulář na kurz Alchymie partnerské komunikace 

ZRUŠENO KVŮLI NOUZOVÉMU STAVU V ČR - NEHLASTE SE! O novém termínu vás budeme informovat. 

* Odesláním Přihlašovacího formuláře  dávám souhlas s tím, aby WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. shromažďovala a zpracovávala mé osobní a citlivé údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Beru na vědomí, že vyplnění a doručení této žádosti společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. slouží pouze k navázání kontaktu mezi žadatelkou a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. s tím, že žadatelce tímto nevznikají žádné nároky na poskytování služeb ze strany společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé.

Lektor: Mgr. et. Mgr. Pavel Rataj

Manžel, otec, vztahový psycholog, párový psychoterapeut, viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR a vyučující na katedře psychologie FF Univerzity Karlovy v Praze.