Kouč je parťák na vaší straně

V Servisu vztahů pomáháme klientům léčit vztahy. Někdo začne tím, že si přečte naše populární články, jiní využívají naše poradny, otázky a odpovědi, vzdělávací videa a seriály. Škála pomoci je pestrá a každý si může najít tu úroveň a hloubku, kterou potřebuje.

Pomoc se vztahy často pokračuje kontaktem s našimi odborníky – terapeuty nebo kouči. S terapií už mívají lidé nějaké zkušenosti a dovedou si představit, co mají očekávat.

Koučink je méně známá disciplína. Abyste se lépe zorientovali v tom, co pro vás může kouč udělat, popovídali jsme si na toto téma s „naší“ párovou terapeutkou ing. Lenkou Matoušovou.

Kouč Servisu vztahů je parťák na vaší straně

„Kouč či terapeut je parťák na vaší straně,“ přibližuje Lenka svou (a naši) práci.

„Není to ani poradce, ani soudce. Terapie ani koučink neznamená radit, manipulovat nebo někoho do něčeho nutit. Je to podpora pro vás v tom, čeho chcete dosáhnout.“

Co je tedy koučink, co mají klienti očekávat?

„Koučink je efektivní metoda osobního a profesního rozvoje. Zaměřuje se na budoucnost, rozvoj a osobní růst koučovaného. Probíhá formou rozhovoru, který vede kouč,“ popisuje Lenka Matoušová. „Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také  těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužíval.“

Podívejme se nyní v bodech, na co se Koučink zaměřuje, a také na rozdíl mezi koučinkem a terapií.

Koučink se zaměřuje na:

  • stanovení aktuálních i budoucích cílů
  • na zlepšení výkonu
  • na zlepšení schopností a dovedností
  • na uskutečnění žádoucích změn
  • na přijetí vlastní zodpovědnosti za svůj život
  • napomáhá podniknout konkrétní kroky
  • pomáhá také v při náročných rozhodnutích

Jaký je rozdíl mezi koučinkem a terapií

Koučink je zaměřen především na zlepšení výkonu

Koučink je zaměřen především na zlepšení výkonu, stanovení  cílů, zlepšení schopností a dovedností. Kouč je odborníkem na rozhovor. Jde o rozhovor s cílem změny. Změnou může být zvýšení spokojenosti v práci, zvýšení pracovního výkonu, zlepšení komunikace. Kouč pomáhá koučovanému uvědomovat si své silné stránky, osobnostní zdroje a vnitřní potenciál, a tím naplňovat pracovní cíle, které si vytyčil.

Terapie je uzdravující rozhovor.

Terapie je uzdravující rozhovor. Uzdravující pro vás, pro vaše vztahy či pro celý systém, ve kterém žijete. Je vhodná pro jakékoliv vztahové potíže, partnerské neshody a krize, ale i na odstranění řady psychických problémů, jakými jsou přepracovanost, vyhoření, deprese, úzkosti, fobie, nezvladatelné emoce, různé druhy závislostí, ale i ztráta sebevědomí a motivace. Terapie je také vhodná pro řešení psychosomatických problémů, které stojí za některými zdravotními problémy.

Pokračujeme s otázkami na Lenku Matoušovou.

Jak probíhá koučování?

„Koučování je zpravidla proces, nikoliv krátkodobá jednorázová záležitost. Pracuje se s předem definovaným počtem setkání (většinou hodinových), na kterém se domluví kouč s klientem.“

Co koučování přináší?

„Koučink účinně napomáhá uvědomit si, co ve svém životě chceme. Napomáhá také objevit nové cesty, jak toho dosáhnout a nové cestě  vytrvat. Umí zvyšovat sebedůvěru a zodpovědnost. Umožňuje podívat se na svou situaci z více úhlů pohledu, najít v sobě to nejlepší řešení a co nejefektivněji využívat své zdroje.

Co se člověk díky koučování naučí, co umí?

Více se soustředí na cíle, ví, co skutečně chce. Více si rozumí, více si sebe váží. Rychleji a přesněji se rozhoduje. Lépe pracuje s časem a prioritami. Výsledků dosahuje snadněji. Dokáže lépe vybalancovat svůj život. Zná svou cestu a je motivovanější po ní jít,“ uzavírá Lenka Matoušová.

Jestli potřebujete uzdravit své vztahy, až se rozhodnete, jsme připraveni vám pomoci. Váš Servis vztahů.

ing. L. Matoušová – Servis vztahů

Ing. Lenka Matoušová působí v projektu Servis vztahů jako case manager, psychoterapeut a kouč. „Pevně věřím, že každý z nás dělá všechno, co je v jeho silách, aby svůj život dobře zvládal. Někdy však nastane období, kdy je to nad naše síly a v takovém případě je dobré vyhledat profesionální pomoc.“

Komentáře