Vztahoví mistři: co se můžete naučit od úspěšných párů. Praha 9.11. Přijďte si povídat ...

O Women for Women

Obecně prospěšná společnost byla založena v roce 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými.

O nás

Obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN byla založena v roce 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými. 

Na počátku jsme pomáhali především ženám s dětmi, kterým hrozila ztráta bydlení a svou tíživou situaci nedokázaly samotné řešit. Tyto ženy byly ohroženy zejména psychicky, ekonomicky i sociálně a pro nás bylo důležité, aby děti mohly nadále zůstat s maminkou a rodina nebyla z důvodu ztráty bydlení rozdělena. 

Postupem času jsme rozšířili okruh naší pomoci i na pomoc samoživitelkám a samoživitelům, na přímou pomoc dětem a také na podporu rodin. 

Zabýváme se poskytováním konkrétních projektů či programů a také mapováním potřeb cílových skupin, jejich vyhodnocováním a hledáním řešení pro zlepšení situace.

Zásadním pilířem naší práce je individuální přístup. Svou činnost vidíme nejen v konkrétní práci s jednotlivci, ale i v celospolečenském působení a osvětě v oblasti samoživitelství, pomoci dětem a podpoře rodin. Při své práci klademe důraz na témata jako: vzdělávání, dostupnost bydlení, zaměstnávání, propracovaný, spravedlivý a funkční systém pomoci, legislativu, která by samoživitele chránila a podporovala rodiny. V neposlední řadě se zaměřujeme na společenskou výchovu, zodpovědnost jednotlivce a toleranci.

Mezi naše největší projekty patří Obědy pro děti, Servis vztahů, Servis rodiny, Bydlím, tedy jsem a dále také vzdělávací kurzy, jako je Vědomé rodičovství, kterými jsme se inspirovali v zahraničí. Dále také nabízíme několik poraden: sociální poradnu, ve spolupráci s advokáty zprostředkováváme i právní poradenství, vztahovou poradnu a poradnu pro rozvádějící se rodiče. V roce 2015 jsme vydali knihu Jak přežít první (k)rokPraktický průvodce nejrizikovějším obdobím samoživitelství. Každý rok v květnu pořádáme u příležitosti Mezinárodního dne rodiny Den rodiny WOMEN FOR WOMEN v Grébovce ve spolupráci s Městskou částí Praha 2, pokud nám to epidemiologická opatření dovolí. 

Sídlíme v Praze a máme také pobočku v Mostě.

Více o projektech Women for Women

Zde najdete základní informace o našich hlavních projektech, tlačítky se dostanete přímo na jejich stránky. 

Obědy pro děti 

Cílem Obědů pro děti je formou školního oběda pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách, ač by jinak rádi. Pomoc formou projektu Obědy pro děti má na děti pozitivní dopady, a to: výživové, výchovné a vzdělávací.

Bydlím, tedy jsem

Bydlím, tedy jsem je první krok pro samoživitele k dostupnému bydlení. Program Kauce na bydlení nabízí pomáhá samoživitelům, kteří jsou v tíživé finanční situaci. Program První rok přináší pomoc pro ženy či muže s dětmi, kteří se nacházejí v tíživé situaci, kterou nedokáží sami řešit, hrozí jim ztráta bydlení a potřebují komplexní podporu.