Women for Women

Obecně prospěšná společnost byla založena v roce 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými.

O nás

Obecně prospěšná společnost byla založena v roce 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými. Primárně pomáháme samoživitelkám/samoživitelům a jejich dětem, které se nacházejí v tíživé situaci a jsou ohroženy zejména psychicky, ekonomicky a sociálně. 

Postupem času jsme rozšířili okruh naší pomoci i na podporu rodin. Zabýváme se poskytováním konkrétních projektů a programů a také mapováním potřeb cílové skupiny, jejich vyhodnocováním a hledáním řešení pro zlepšení situace.

Zásadním pilířem naší práce je individuální přístup. Svou činnost vidíme nejen v konkrétní práci s jednotlivci, ale i v celospolečenském působení a osvětě v oblasti samoživitelství a podpoře rodin. Při své práci klademe důraz na témata jako: vzdělávání, zaměstnávání, propracovaný, spravedlivý a funkční systém pomoci (výživné, dostupné bydlení, právní pomoc) legislativu, která by samoživitele chránila a podporovala rodiny. V neposlední řadě se zaměřujeme na společenskou výchovu, zodpovědnost jednotlivce a toleranci.

Mezi naše největší projekty patří Obědy pro děti, Program podporovaného bydlení a psychosociální péče, Adoptuj Marii a dále také vzdělávací kurzy The Bridge The Bridge Career a Vědomé rodičovství, kterými jsme se inspirovali v zahraničí. Dále také nabízíme sociální poradnu a ve spolupráci s advokáty zprostředkováváme i právní poradenství. V roce 2015 jsme vydali knihu Jak přežít první (k)rok – Praktický průvodce nejrizikovějším obdobím samoživitelství. Každý rok v květnu pořádáme u příležitosti Mezinárodního dne rodiny Den rodiny WOMEN FOR WOMEN v Grébovce ve spolupráci s Městskou částí Praha 2. 

Sídlíme v Praze a máme také pobočku v Mostě.

Více o projektech Women for Women

Zde najdete základní informace o projektech, tlačítky se dostanete přímo na jejich stránky. 

Podporované bydlení

Projekt zahrnuje komplexní služby v oblasti podporovaného bydlení, právního zastupování a psychologických a terapeutických služeb pro ženy a děti. Podporované bydlení realizujeme v Praze a v Mostě. 

Právní poradna

Zprostředkováváme právní poradenství ve spolupráci s advokáty. Poradna slouží především samoživitelům z celé ČR, kteří si nevědí rady v oblasti rodinného a občanského práva. Služba je bezplatná a poskytována e-mailem.

Sociální poradna

Poradna slouží především samoživitelům z celé České republiky, kteří se dostali do tíživé životní situace a potřebují poradit v sociální oblasti. Služba je poskytována e-mailem a je bezplatná.

THE BRIDGE

Léty prověřený program má velmi dobré výsledky. Je určen pro samoživitele, kteří mají chuť něco ve svém životě změnit, nalézt nové příležitosti, lépe poznat sama sebe. Pod vedením zkušených lektorek a psychoterapeutek klientky absolvují řadu seminářů a workshopů.

THE CAREER BRIDGE

Program The Career Bridge je určen pro absolventky The Bridge. Pomůže zejména klientkám najít zaměstnavatele, který hledá je. Cílem programu je poskytnout ucelené informace a rady, jak uspět na trhu práce. Program je inspirovaný úspěšných zahraničním modelem.

VĚDOMÉ RODIČOVSTVÍ

Program Vědomé rodičovství si klade za cíl posílit vnitřní pohodu dětí a dospívajících. Chceme rodičům umožnit jejich rozvoj dovedností a poznatků, aby mohli dobře plnit svou životní roli. Protože smyslem rodičovství je poskytnout dětem šťastné a zdravé dětství.

OBĚDY PRO DĚTI

Cílem projektu je formou školního oběda pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách, ač by jinak rádi. Pomoc formou projektu Obědy pro děti má na děti pozitivní dopady, a to: výživové, výchovné a vzdělávací.

ADOPTUJ MARII

Projekt, který pomáhá konkrétním samoživitelům s kaucemi na bydlení, aby mohli sobě a svým dětem zajistit důstojné bydlení. Nejsou tak vystavováni riziku, že přijdou byť na omezenou dobu o děti. Poskytnutá pomoc je jednorázová, nevratná a placena přímo pronajímateli bytu.