O dětech

Děti si přejí především mámu a tátu.

Děti milují bez podmínek.

Edukace rodičů, jak vše působí na děti, jak děti velmi všechno vnímají, jak si přebírají po svém a jaké důsledky to může mít na jejich osobnost a jejich život. Je třeba si neustále připomínat, že děti se přejí především mámu a tátu. Přejí si, aby máma a táta byli spolu. 

Citový vztah mezi rodiči dává dětem pocit bezpečí. Zakoušejí v něm ale také pocit přijetí. Svou identitu spojují s mámou i s tátou, proto je pro ně důležité vidět, že táta má rád mámu a máma má ráda tátu. 

Když se ale soužití mezi rodiči začíná kazit, případně spěje ke konci, je nutné pamatovat, že děti mají právo i v takové situaci zůstat dětmi. To znamená, být pokud možno co nejméně ovlivněny a vtahovány do sporů dospělých. A pokud se vám nepodaří přes všechnu snahu vztah zachránit, rozejděte se důstojně a nadále zůstaňte rodiči. Ochráníte tak své děti, ale také si neztížíte své vlastní životy. 

Rozpad partnerského vztahu je náročnou životní situaci i pro dospělé. Chceme být pomocí a průvodci, jak tuto situaci zvládnout jako rodiče. Naší snahou je podpořit vás v této situaci za pomoci osvojení si těchto přístupů:   

Nemusíme být již partneři, ale rodiče budeme již navždy. 

  • Nemusíme být partneři, abychom mohli být dobrými rodiči pro naše děti.
  • Děti milují bez podmínek. Ony milují mámu i tátu. 
  • Děti jsou velmi vnímavé a jako „houby vše nasávají“.
  • Nepředávejme dětem svou rodičovskou odpovědnost.
  • Nezatahujme děti do sporů.
  • Nedělejme si s dětí partnery.
  • Nezatěžujme dětské hlavičky starostmi nás dospělých.
  • Nechme dětem mámu i tátu, a zároveň jim neberme mámu ani tátu.

Přání dětí k rozcházejícím se rodičům