Syndrom vyhoření a vztahy

Jsou osvědčené techniky, které pomáhají symptomy vyhoření zmírnit a zotavit se. 

Poctivě pracujeme, stíháme čím dál více úkolů, jsme úspěšní, máme všechno o čem jsme kdy snili a přesto nejsme šťastní. Jak se to mohlo stát?

Syndrom vyhoření, co to je? Jak se takový problém řeší? A jak poznáme, že se nás nebo našich blízkých týká?

Článek je asi na 5 minut čtení a dozvíte se:

 • co je syndrom vyhoření
 • jak poznáme, že se nás nebo našich blízkých týká
 • jak se takový problém řeší.

Pod článkem najdete také rychlý test Syndrom vyhoření - test 

Co je syndrom vyhoření

Ve své terapeutické praxi se se syndromem vyhoření setkávám bohužel stále častěji. Je to vlastně taková daň za náš rušný, hektický život. Pokud máme ve svém životě dlouhodobě příliš mnoho povinností v podobě nerealistických termínů, extrémních požadavků, nesplnitelných cílů a k tomu všemu jsme navíc poctiví a perfekcionalističtí ve svém přístupu, dostaví se po čase stav naprostého vyčerpání, úplná ztráta motivace a veškeré naší energie. Zjevným viníkem je zpravidla naše práce. Ve většině případů, když lidé mluví o vyhoření, mají na mysli profesionální vyhoření. Vyhoření je spojeno s naším životním stylem. Je to reakce organismu na obrovské přetížení. Má vážné důsledky pro naše fyzické i duševní zdraví a proniká do všech oblastí našeho života.

Jak poznáme, že se nás nebo našich blízkých týká syndrom vyhoření

Pokud dlouhodobě pociťujete ohromné vyčerpání, máte pocity beznaděje, cynismu, bezmoci či rozčarování, a máte pocit, že už nemáte co dát, může jít o vyhoření.  Svým dlouhodobým extrémním nasazením se naprosto vyčerpáme a ztratíme veškerou radost, kterou jsme kdysi měli ve své práci i ve svém osobním životě. Poznáme to zpravidla tak, že se přestaneme radovat, usmívat, těšit se, začneme přehnaně reagovat na běžné životní situace, jsme neustále podráždění, plní vzteku a netrpělivosti. Nemáme dost energie nejen na naši práci, ale ani na své koníčky. Postupem času, pokud včas nezatáhneme za záchrannou brzdu, se začnou se objevovat i zdravotní problémy jako je bolest hlavy, svalů, nespavost, nevolnost, změna chuti k jídlu, snížená imunita, časté nemoci nebo časem i neschopnost ráno vstát z postele. Někteří lidé však všechny tyto příznaky ignorují a svojí ubývající energii  doplňují pomocí alkoholu, nadměrného jídla, kávy, energetických nápojů, drog apod. Je také těžké odlišit běžný stres od syndromu vyhoření. Je dobré udělat krok zpět a podívat se na celkový obraz svého života.

Pokud je pocit stresu krátkodobý nebo vázaný na konkrétní projekt, je pravděpodobnější, že jde o klasický stres. Pokud se však dlouhodobě necítíte připraveni čelit úkolům ve své práci, neustálým požadavkům svých nadřízených, spolupracovníků, klientů či rodinných příslušníků a zdá se vám jakýkoliv úkol zcela nedosažitelný, je pravděpodobné, že jde o syndrom vyhoření. Vyhoření je postupný proces. Nevyhoříte přes noc, ale postupně problém narůstá podobně jako je to třeba u nadváhy. Známky a symptomy jsou zpočátku jemné, ale postupem času se zhoršují. Představte si rané příznaky jako drobná znamení, že něco není v pořádku. Je potřeba se těmito znameními začít zabývat. Pokud jim věnujete pozornost a aktivně snižujete své přetížení, můžete zabránit závažným poruchám. Pokud je ignorujete, nakonec vyhoříte.

Jak řešit syndrom vyhoření

Neexistuje bohužel žádná univerzální odpověď na to, jak vyhoření úspěšně vyřešit.  Jsou však některé osvědčené techniky, které pomáhají symptomy vyhoření zmírnit a zotavit se. Je dobré začít tím, že pochopíme, co naše vyhoření způsobuje. Můžeme se s tužkou a papírem v ruce ohlédnout za obdobím, ve kterém jsme si začali své vyhoření uvědomovat. Zkuste popřemýšlet, jak to celé začalo, čím tuto situaci udržujete, co vás stresuje, jaký je váš životním styl a proč to vlastně takto ve svém životě děláte. Šlo by něco změnit?

Vyhoření můžeme přirovnat k tlakovému hrnci plného stresu. Pokud čas od času neotevřete uvolňovací ventil a neupustíte páru, budete explodovat. Možná ne doslova, budete však praskat emocionálně. Vaše výbuchy pak můžou velmi poškodit nejen vaši kariéru, ale i všechny vaše osobní vztahy.

Je důležité najít rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, abyste se udrželi na správné cestě. Zaměřte se na ty části vašeho života, které vám přinášejí radost. Boj s vyhořením začíná tím, že začnete řídit svůj čas a svou energii.

Pro uvolnění stresu je dobrá fyzická aktivita, pravidelný a kvalitní spánek, zdravá strava, pravidelná relaxace, pobyt v přírodě, setkání s přáteli, omezení kontaktu s negativními lidmi, delší dovolená bez pracovních mobilů či emailů.   Můžete také zkusit najít nějakou hodnotu a smysl ve své práci. Pokud svou práci nenávidíte, změňte ji nebo hledejte smysl a spokojenost jinde ve svém životě. Způsob, jakým uvolníte stres a frustraci, není důležitý, pokud neškodí vám ani ostatním. Důležité je, že najdete způsob, jak páru uvolnit. Pokud máte pocit, že na to sami nestačíte a nemáte se na koho obrátit, zkuste odborníky. Rozhovor s psychoterapeutem nebo koučem může být léčivý a může napomoci vašemu zotavení.  Pokud vám syndrom vyhoření nabourává váš vztah, obrátit se můžete například na nás v Servisu vztahů.

Individuální terapie Servisu vztahů umožňuje klientovi překonat tíživou krizovou situaci, sdílet niterní osobní prožitky a bolesti, ventilovat emoce, lépe poznat sám sebe, pochopit a změnit své vzorce, kterými přisívá k vzniku svých potíží a nespokojenosti. Individuální terapie podporuje klienta v ujasnění si svých potřeb v partnerském vztahu a podporuje ho ve zralém („dospělém“) řešení partnerských problémů.

Lenka Matoušová - psychoterapeut, Servis vztahů

Ing. Lenka Matoušová

Působí v projektu Servis vztahů jako Case Manager a párový terapeut. Email: lenka.matousova@w4w.cz

Co je syndrom vyhoření, jaké má fáze a příznaky

Co je syndrom vyhoření

Co je syndrom vyhoření:

 • Jedná se o psychický stav, prožitek vyčerpání.
 • Vyskytuje se zvláště u profesí obsahujících práci s lidmi nebo alespoň kontakt s lidmi a závislost na jejich hodnocení.
 • Tvoří ho řada symptomů především v oblasti psychické, částečně i fyzické a sociální.
 • Klíčovou složkou syndromu je emoční vyčerpanost, kognitivní vyčerpání a „opotřebení“ a často i celková únava.
 • Všechny hlavní složky syndromu vyhoření vycházejí z chronického stresu.

Nejpodstatnějším znakem je posledně zmiňovaný chronický stres vycházející z pracovní činnosti, který může být doprovázen další zátěží z osobního života, sociálního i fyzikálního okolí atd. Profese je charakteristická vysokými nároky na výkon, bez možnosti delší úlevy a závažnými následky v případě omylu. Výkon takové práce bývá spojen s velkou odpovědností a nasazením, někdy s pociťováním „poslání“ profese. V soukromé rovině může přinést vyhořelý vztah.  

Vyhoření je tedy důsledek nerovnováhy mezi profesním očekáváním a profesní realitou, mezi ideály a skutečností. Syndrom vyhoření (také syndrom vyhasnutí, vyhaslosti, vyprahlosti, angl. burnout byl poprvé popsán v roce 1974 H. Freudenbergerem v článku „Staff burnout“ v časopise Journal of Social Issues. Existují různé definice (např. ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí u příslušníka pomáhajících profesí nebo vyhoření jako výsledek procesu, v němž lidé velice intenzívně zaujatí určitým úkolem nebo ideou ztrácejí své nadšení), které se shodují v určitých bodech.

Fáze syndromu vyhoření

Samotné vyhoření je výsledek dlouhého pozvolného procesu, který má následující fáze:

 1. fáze, předfáze: jedinec pracuje co nejlépe, snaží se, přesto má pocit, že požadavkům není možné dostát a jeho snaha není dostatečně ohodnocena, tato fáze představuje jakési podhoubí pro vznik syndromu vyhoření
 2. fáze: pocit, že jedinec nic nestíhá, jeho práce začíná ztrácet systém
 3. fáze: vyskytují se symptomy neurózy (např. úzkost) spolu s pocitem, že jedinec stále musí něco dělat, přičemž výsledkem je chaotické jednání
 4. fáze: pocit, že „něco uděláno být musí“, mizí a nahrazuje ho opačný pocit – že se nemusí nic; pouhá přítomnost druhých lidí jedince dráždí, přidružuje se ztráta veškerého nadšení a zájmu, převládá únava, zklamání a vyčerpání

Příznaky syndromu vyhoření

Zvláště v poslední fázi se vyskytují tyto příznaky:

 • únava a pokles výkonu
 • deprese a úzkosti
 • poruchy paměti a soustředění
 • poruchy spánku
 • tělesné potíže (trávicí trakt, dýchací soustava, sexualita, kardiovaskulární systém, …)
 • nespokojenost, dystrofie, neschopnost uvolnit se
 • tendence k návyku na psychoaktivní látky (alkohol, tabák, …)
 • snížení sebedůvěry a poruchy v interpersonálních vztazích

Jde tedy o stav, kdy se u jedince vyskytuje ztráta činorodosti a poslání, pocity zklamání, hořkosti při hodnocení minulosti. Jedinec ztrácí zájem o svou práci i o osobní rozvoj, spokojuje se s každodenním stereotypem, snaží se pouze přežít, „nemít problémy“, je emočně oploštělý až cynický, dochází k redukci tvořivosti, iniciativy a spontaneity, převažují negativní pocity od hostility po depresi, přidružují se i somatické potíže.

Příčinou syndromu vyhoření je především zvýšený tlak na vlastní výkon, který doprovází silné obavy z vlastního selhání. Dalším rizikovým faktorem je psychické vyčerpání, ke kterému dochází z důvodu jednostranného zaměření mysli a neschopnosti relaxace. Je pak otázkou, zda jedince tlačí k výkonům jen okolí, jako je tomu například v pomáhajících profesích nebo zda si tento tlak vytváří sám neúměrnými požadavky na vlastní výkon a přehnanou sebekritikou.

Vyhoření postihuje lidi z pomáhajících profesí, nejčastěji pak lékaře, zdravotní sestry, učitele, psychology, sociální pracovníky, pedagogy, manažery, policisty, programátory, architekty a další profese. Syndrom vyhoření ohrožuje mnohem širší část populace. Nezanedbatelný podíl na prevalenci této poruchy mají i ženy v domácnosti, studenti či matky na mateřské dovolené. (zdroj: wiki)

Syndrom vyhoření - test - otázky pro dnešní den

Velké otázky pro dnešní den - ohodnoťte si, do jaké míry jsou pro vás uvedené výroky pravdivé DNES. Použijte stupnici 1 - 7 (1 nikdy, 2 jednou nebo dvakrát, 3 zřídka, 4 někdy, 5 často, 6 většinou, 7 vždy).

 • Máte dnes hezký den?
 • Jste šťastní?
 • Máte optimistickou náladu?
 • Jste plní energie a chuti do práce?

Sami poznáte, zda se máte se dobře a syndrom vyhoření vám nehrozí. Nebo naopak, čím více bodů si nasčítáte, tím spíše vám Syndorm vyhoření hrozí nebo už se dostavil. 

Syndrom vyhoření - test - otázky pro uplynulý den

Velké otázky pro uplnynulý týden Ohodnoťte si, do jaké míry jsou pro vás uvedené výroky pravdivé za poslední TÝDEN. Použijte stupnici 1 - 7 (1 nikdy, 2 jednou nebo dvakrát, 3 zřídka, 4 někdy, 5 často, 6 většinou, 7 vždy).

 • Jste unavení?
 • Pociťujete sklíčenost?
 • Cítíte se fyzicky vyčerpaní?
 • Cítíte se emocionálně vyčerpaní?
 • Připadáte si "vyždímaní"?
 • Cítíte se vnitřně vyprázdnění?
 • Jste nešťastní?
 • Jste přepracovaní?
 • Cítíte se jako v pasti?
 • Jste znechucení?
 • Pociťujete obavy?
 • Pociťujete vůči svému okolí zlost nebo zklamání?
 • Připadáte si slabí a bezmocní?
 • Pociťujete beznaděj?
 • Máte pocit, že vás okolí odmítá?
 • Máte strach?

Sami poznáte, zda se máte se dobře a Syndrom vyhoření vám nehrozí. Nebo naopak, čím více bodů si nasčítáte, tím spíše vám Syndrom vyhoření hrozí nebo už se dostavil.