Vztahoví mistři: co se můžete naučit od úspěšných párů. Praha 9.11. Přijďte si povídat ...

Vztahosféra

Prostor, který nám nabízí různá témata týkajících se vztahů a dětí, a také pohledy na situace, okamžiky, naše životy. 

Vítejte ve VZTAHOSFÉŘE. Budeme rádi, pokud se s námi nad svými vztahy zamyslíte. 

Cílem této rubriky není, přesvědčovat lidi o pravdě nebo říkat, jak máme či nemáme žít. To víme jen my samotní a jen my máme zodpovědnost za své životy. Cílem je předávat informace a inspirovat k zamyšlení.  

Rádi bychom podnítili k zamyšlení nad sebou a nad tím, jak vztahy prožíváme my, jak se chováme, jak jednáme, jak reagujeme, co předáváme našim dětem a uvědomili si různé maličkosti, které nám v životě mnohdy unikají. Vztahy jsou velmi složitou disciplínou a proto, abychom ji zvládli, potřebujeme znát dobře sami sebe. Pokud neznáme sami sebe, nemůžeme dobře znát toho druhého a vědět, co od toho druhého vlastně chceme, či od něho očekáváme.  

Vztahy a to, zda fungují či nefungují, jsou základem všeho, funkční rodiny, životní spokojenosti, mnoha sociálních oblastí atp. Jsou pro nás tak přirozenou věcí, že jejich důležitost máme občas tendenci bagatelizovat či nevidět jejich významnost. Pak slyšíme či čteme něčí myšlenku a říkáme si: „No jo, to je vlastně pravda“, a ač je to jednoduché, logické a přirozené, uvědomíme si to až ve chvíli, kdy to někdo jiný řekne nahlas či napíše. Proto je uvědomění si tak důležité. 

S informacemi člověk koná a jedná jinak než bez nich.