Vzdělávací videa 

Otravná videa, bez kterých se v životě bohužel neobejdeme.

Chci se rozvést - rozvod nesporný

Trvání: 13 minut 

Tématem tohoto okénka je tzv. nesporný rozvod. Jedná se o méně „trnitou cestu“ vedoucí k ukončení jedné etapy života.

Chci se rozvést - rozvod sporný

Trvání: 13 minut 

Tématem tohoto okénka je postup úkonů a jednání týkajících se rozvodu v případě, že se z manželství narodily nezletilé děti.

Chci se rozvést - rozvod sporný II. stupně

Trvání: 10 minut 

Tématem tohoto okénka je sporný rozvod zaměřený na úpravu poměrů nezletilých dětí u soudu II. stupně.

Dopady sporného rozvodu na rodinu

Trvání: 14 minut 

Tématem tohoto okénka je tzv. sporný rozvod; kdo je zapojen, jaké jsou jeho dopady na rodinu a nezletilé děti.

Výlučná péče jednoho z rodičů a péče společná

Trvání: 11 minut 

Tématem tohoto okénka je výlučná péče jednoho z rodičů a péče společná. Co to znamená pro rodiče,  a co děti?

Střídavá péče rodičů o dítě

Trvání: 11 minut 

Tématem tohoto okénka je střídavá péče rodičů o dítě: její obecná rovina, praktická podoba péče, výživné a další aspekty.  

Nejčastější argumenty proti střídavé péči, znalecký posudek

Trvání: 11 minut 

Tématem tohoto okénka jsou nejčastější argumenty proti střídavé péči a také detaily ke znaleckému posudku - kdy a kým je vyhotovován, co je zjišťováno, cena, čas a používané metody.

Vyživovací povinnost pro různé druhy péče o dítě 

Trvání: 11 minut 

Tématem tohoto okénka je stanovení výše vyživovací povinnosti a rozdílnosti při stanovování výživného u jednotlivých druhů péče.

Vzdělávácí videa - právní okénka Servisu vztahů připravuje Mgr. Denisa Kartusová, která se ve své advokátní praxi zabývá mimo jiné rodinným právem. Další videa budeme postupně dále tvořit a přidávat. Sledujte nás i nadále!  

Mgr. Denisa Kartusová

Advokátka sídlící v centru Prahy se ve své několikaleté advokátní praxi zabývá zejména poskytováním právních služeb z oblasti práva rodinného (úpravy poměrů nezletilých dětí, stanovení výživného pro nezletilé, ale i zletilé děti, určení otcovství, nahrazení souhlasu druhého rodiče, rozvody manželství, vypořádání SJM, atd.) a práva trestního (jak z pozice oběti trestního činu, tak z pozice pachatele).

Paradoxně se v praxi Mgr. Kartusové mnohokrát potvrdilo, že rodinně-právní spory mnohem více a intenzivněji zasahují do životů nejen daného klienta (rodiče), ale zejména do životů nezletilých dětí, nežli trestně-právní řízení. 

Advokátka v souvislosti s poskytováním právních služeb má i tu možnost nahlédnout do života klienta (rodiče) a jeho rodiny. V době právního zastupování v podstatě „s nimi žije jejich životy“ a samá má tu možnost zjistit a velmi intenzivně vnímat, že kdyby rodiče své každodenní problémy, přání, požadavky, obavy apod. začali řešit včas, intenzivně a za pomoci odborníků, měli přístup k uceleným a jednotným informacím, nemusela bych jejich manželství a partnerství končit rozpadem rodiny. Proto se Mgr. Denisa Kartusová rozhodla zapojit se do projektu „Servis vztahů“ jehož cílem není rodinu „jen“ zachránit, ale pokud již není „cesty zpět“, tak rodině a hlavně dětem za pomoci odborníků dopomoci ke klidnému a důstojnému rozpadu rodiny, který pouze v minimální míře zasáhne nejen rodiče, ale hlavně nezletilé děti.