Odborní spolupracovníci

Děkujeme týmu odborných spolupracovníků za podporu! Níže naleznete profily vybraných z nich. 

Mgr. et Mgr. Pavel Rataj

Kreativní a hledající párový psychoterapeut pracující v pražské Poradně i v privátní praxi.

Ing. Lenka Matoušová

Působí v projektu Servis vztahů jako Case Manager a párový terapeut.

Mgr. H:o)nza Vojtko

Párový a individuální terapeut.

Mgr. Martin Prokeš

„V projektu Servis vztahů vidím velký potenciál.“

Mgr. Lukáš Králíček

"Věřím, že sám člověk je vztahem a vztahy k druhým jsou pro nás zásadně důležité."

Mgr. Milena Mikulková

"Servis vztahů nabízí krůček po krůčku cestu k životní spokojenosti."

Mgr. Elena Mešková

Akreditovaná mediátorka a facilitátorka. Od roku 2011 předsedkyně Asociace mediátorů ČR

Mgr. Denisa Kartusová

"Rodinně-právní spory intenzivně zasahují do životů nejen rodičů, ale zejména do životů nezletilých dětí."

Mgr. Ing. Lukáš Langer

Ve své praxi se věnuje individuálnímu psychologickému poradenství a psychoterapii.

Mgr. Kateřina Kuncová

Od roku 2012 spolupracuje s WOMEN FOR WOMEN o.p.s. , kde poskytuje klientkám poradenství zejména ohledně rodinného práva a trestního práva.

Mgr. Petra Meisnerová

"Věřím ve smysl spolupráce s rodinným systémem..."

Mgr. Magdaléna Steinerová

"Servis vztahů přináší nejen novou službu, ale i pohled, který byl dosud opomíjen."

Mgr. Tomáš Prajzler

Individuální i párový psychoterapeut.

Jakub Strážnický, M.A.

Psycholog a psychoterapeut.

Doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.

"Terapie má být respektující, dobře provedená a pro klienta užitečná."

Petr Vykopal

Kouč, lektor a průvodce autentickým dialogem.

PhDr. Petr Kačena

Každý člověk může vést smysluplný a spokojený život a každý pár spolu může mít hezký vztah."

Mgr. Kamila Šaffková

Hlavní koordinátor projektu Servis vztahů a Case Manager.