Ceník služeb

K finančním podmínkám spolupráce pro klienty projektu Servis vztahů patří také ceník služeb.

Konzultace s Case Managerem
- konzultace s Case Managerem je bezplatná, trvání 60 min. nebo dle potřeby
zdarma
Individuální terapie
individuální terapie ( 50 min.)
600 Kč
Párová terapie
Párová terapie 90 min.
800 Kč
Rodinná terapie
Rodinná terapie 50 min
800 Kč
Dětská terapie
Dětská terapie – 50 min.
600 Kč
Poradenství pro rodiče s dětským psychologem
Poradenství pro rodiče s dětským psychologem 50 min.
600 Kč
Koučink
Koučink 60 min.
1500 Kč
Mediace
Mediace - 60 min.
900 Kč
Právní poradenství
Právní poradenství 60 min.
1000 Kč

Finanční podmínky

Účast klientů/klienta v projektu Servisu vztahů se potvrzuje podpisem Smlouvy o účasti v projektu mezi klienty/klientem a W4W. Smlouva definuje rámec spolupráce a její podmínky, ovšem stále s vědomím, že se jedná o spolupráci dobrovolnou. 

Pro klienty/klienta projektu je veškerá podpora pracovníků (zaměstnanců) W4W, resp. služby Průvodce (Case Manažera) poskytována bezplatně. Průvodce (Case Manažer) bude klienty/klienta během projektu doprovázet a plánovat s nimi/s ním dané aktivity (individuální práce s klienty).

Mediace, psychoterapie (párová, rodinná či individuální) a právní konzultace s odborníky jsou ovšem zpoplatněny. Jednotlivé sazby jsou uvedeny v ceníku služeb, který má k dispozici pro klienty Průvodce (Case Manažer). Výhodou pro klienty je především to, že kompletní podporu a servis naleznou na jednom místě a díky W4W jsou hodinové sazby sníženy a to vzhledem k tomu, že spolupráci má s odborníky dohodnutou přímo W4W za sníženou cenu (jako obecně prospěšná společnost). Tyto ceny nejsou klientům nijak navyšovány. 

Pokud bude s Průvodcem (Case Manažerem) dohodnut zájem o konzultaci, mediaci či psychoterapii, tak Průvodce zkoordinuje mezi klienty/klientem a daným odborníkem termín sezení. Úhrada za toto sezení bude provedena ze strany klientů/klienta vždy předem a to buď v hotovosti v kanceláři W4W nebo na základě vystavené faktury s tří denní splatností. 

Pokud klienti/klient zruší dohodnuté a potvrzené sezení s odborníkem 48 hodin předem, bude následně celá částka za předmětné sezení využita na konzultaci, mediaci či terapii v nově dohodnutém termínu. Pokud si klient nový termín přát nebude, bude mu částka vrácena v plné výši (na účet či v hotovosti). 

Pokud klienti/klient zruší dohodnuté a potvrzené sezení s odborníkem 24 hodin předem, bude klientům či klientovi účtován storno poplatek ve výši 50% úhrady původní částky. Pokud klient prokáže, že byl tento termín zrušen z velmi vážných důvodů, nebude ze strany W4W storno poplatek vyžadován. Po dohodě s Průvodcem (Case Manažerem) bude dohodnut další postup – převedení platby na náhradní termín, vrácení platby apod.). 

Pokud klienti/klient zruší dohodnuté a potvrzené sezení s odborníkem méně než 24 hodin předem nebo se klienti/klient na dohodnuté sezení k odborníkovi nedostaví, bude klientům či klientovi účtován storno poplatek ve výši 100% úhrady původní částky. 

 Tyto storno podmínky jsou platné od 1. 11. 2019.