Rozchod: děti rychle vycítí, že se s tátou a mámou něco děje

Jak může dítě postihnout rozvod či rozchod? Jak dítě vnímá hádky? Mohou se neshody rodičů projevit na dítěti? Jak zvládnout rozchod a být stále skvělým rodičem? Jaká traumata si děti nejčastěji odnášejí ze soužití s nespokojenými rodiči? Jak se rozejít v klidu? Na chatu magazínu Týden.cz odpovídala na dotazy čtenářů Kamila Šaffková ze Servisu vztahů. Přinášíme vám nyní přepis většiny odpovědí. (5 minut čtení)

Jak a kdy pozná dítě, že to mezi námi s manželem skřípe?

Záleží na věku dítěte a jeho vývojové fázi, nicméně napětí mezi rodiči vnímají všechny děti od útlého věku. Děti to, že se mezi mámou a tátou něco děje cítí dříve, než si mnohdy myslíme. Je dobré dítěti situaci vysvětit, popsat co se děje, s ohledem na jeho věk, děti nepotřebují podrobnosti, ale potřebují vědět, v jaké situace se nachází, aby se mohly cítit bezpečně. Pokud cítíte, že ve vztahu s manželem něco skřípe, jak píšete, je dobré na tom začít pracovat.

Kamila Šaffková, Case Manager, Servis vztahů

Může být dětská enuréza zapříčiněna hádkami rodičů? Jaká jiná traumata či nemoci si dítě může odnést z nefunkčního vztahu?

Ano, může, a často to také tak je, ale je dobré vždy vyloučit fyziologickou příčinu. Děti se od nás učí, přejímají naše způsoby chování, takže to, co vidí doma a to jak se k nim chováme si fixují. Pokud dítě vyrůstá v nefunkčním vztahu, bude tedy přejímat ty vzory, které vidí. V momentě kdy začne samo navazovat svoje vztahy se pak ukáže, co si nese a jak s tím nakládá. To jaké to může mít důsledky je velmi individuální a může to mít i nějakou spojitost s psychosomatickým onemocnění, to vše je pak většinou na delší psychoterapeutickou práci, kde se hledá příčina jeho problémů.

Má smysl lepit vztah kvůli dítěti? Když budeme doma fungovat jako rodina tak nic nepozná, ne?

Myslím, že by to nemělo být jen kvůli dítěti, ale také kvůli sobě samým. Párové soužití je asi tím nejtěžším vztahem, který vyžaduje obrovskou práci. Děti vnímají mnohem více, než si myslíme. Záleží na tom, jak si to doma nastavíte. Existují různé typy soužití, děti potřebují lásku a cítit se v bezpečí, je dobré si tedy položit otázku, jak se ony budou cítit, jaké to pro ně bude.

Proč matky tak často manipulujů děcka proti otcum? Mně by huba upadla kdybych něco takového udělala a jsem si jista že nejsu sama!

(dotaz ponechán autenticky v původním znění)

Po rozchodu rodičů dochází k manipulaci dětí velmi často, ať už vědomě či nevědomě a také jak ze strany matek tak ze strany otců. Rozchod představuje velký zásah pro dospělé i děti. Může tam být hodně zranění a nedořešených témat, manipulace je pak nástrojem k určitému ovládání toho druhého.

Může i střídavá péče mít negativní vliv na psychiku dítěte?

Střídavá péče je stále velké téma, má své příznivce i odpůrce. Určitě to může mít vliv na psychiku dítěte, rozpad rodiny je pro dítě vždy velká zátěž. U střídavé péče záleží na tom, jak dobře to rodiče nastaví s ohledem na potřeby dítěte. V ideálním případě by to mělo být tak, že dítě má oba rodiče, když je potřebuje, má s každým dostatečný kontakt, oba rodiče se podílejí na běžných aktivitách dítěte…Děti v jakékoli formě péče potřebují, aby nežily v oddělených světech, aby jim zůstal jeden prostor, který sdílí s oběma rodiči. Potřebují aby rodiče brali ohledy na jejich potřeby, na emoce a vztahy dítěte.

Poradna je určena rodičům dětí, kteří už se rozcházejí/rozvádějí a chtějí se dozvědět co nejvíce o potřebách dětí v tomto období, jak nejlépe situaci zvládnout s ohledem na děti.

Poradna pro rodiče – Servis vztahů

Jaká traumata si děti nejčastěji odnášejí ze soužití s nespokojenými rodiči?

Na to nedokáži jednoznačně odpovědět. Nespokojenost je široký pojem, záleží jak se to vztahuje k dítěti a projevuje v rodině. Ale určitě se s nespokojenými rodiči dá pracovat, aby spokojení zase byli a tím i celá rodina.

Jak může dítě postihnout rozvod či rozchod?

Rozpad rodiny je pro děti vždy trauma a zátěž. Záleží na tom, jak to rodiče zvládli. Jsou rozchody opravdu vyhrocené, ale pak i ty, kde se rodiče rozejdou v klidu a fungují dále pro děti. „Špatně zvládnutý rozchod“ je pro dítě náročná emociální situace, čelí často smutku ze ztráty jednoho z rodičů, dochází k narušení bezstarostného dětství, může se objevovat strach, úzkost, vztek, bezmoc a pocity viny. Rodiče by měli mobilizovat své síly, aby dítě v takové situaci podpořily. Dítě je závislé na řešení rodičů. Děti ještě neumí zacházet s vlastním smutkem a frustrací a potřebují vědět, že to není jejich vina.

Mohou se neshody rodičů projevit na dítěti?

Zcela určitě.

Jak zvládnout rozchod a být stále skvělým rodičem?

Neexistuje žádný návod a nejvhodnější model fungování rodiny, protože každá rodina je jiná. Obecně by si měli rodiče uvědomit, že i přes to, že se jejich partnerský vztah rozpadá, rodiči zůstávají stále. Rodiče by se měli snažit před dětmi nebojovat a nežádat je, aby se přikláněly na stranu jednoho z nich. Měli by mluvit s dětmi o situaci, ve které rodina je, poslouchat je a dát jim prostor pro emoce, měli by umožnit stýkat se druhým rodičem, měli by zaměřit pozornost sami na sebe, na své potřeby a zkusit se oprostit od toho, co dělá ten druhý, měli by zkusit odklonit pozornost od toho, co nefunguje k tomu, co funguje a nejdůležitější je si uvědomit, že to máte ve svých rukách a myslet na své děti. Rozchod se dá také dobře zpracovat pomocí párových terapií, kde se mohou dohojit zranění způsobená rozchodem.

Může matka ještě před rozvodem (rozhodnutím soudu), odvézt dítě na jinou adresu než je trvalý pobyt dítěte?

… pokračování dotazu: bez dohody a proti vůli otce a rozhodovat o tom, kdy se otec s dítětem (9let) uvidí, neexistují-li objektivní příčiny např. týrání, dom. násilí, zanedbávání péče a podobně a dítě samotné s otce chce být stejný čas jako s matkou? Na koho se případně obrátit? Sociálka, policie, …?

Je to velmi individuální a záleží na kontextu situace, doporučila bych se obrátit na právní poradenství, které vám to sdělí přesně.

Jestli má rodič opravdu děti rád, měl by se jich zeptat, jestli jsou z rozvodu nadšené.

S dětmi je dobré o rozchodu určitě mluvit, dle jejich věku, ptát se na jejich potřeby, emoce…

Lze v rodině dítě nějak připravit na případný rozchod nebo rozvod rodičů?

Určitě jde a je skvělé, že o tom takto přemýšlíte. Dítě v situaci, kdy se mu rozpadá rodina má strach, vztek a cítí se často bezmocné, je dobré s ním tato témata procházet, nechat ho o tom mluvit, ideálně se ptát na jeho potřeby. Děti potřebují ujištění, že nejsou viníky této situace, potřebují rozumět tomu, co se děje a co se bude dít dál, rozumět tomu, co se sním děje, že prožívá různé emoce, potřebují vědět, že patří do rodiny obou svých rodičů, mít možnost odejít a nebýt u konfliktu rodičů a hlavně umožnit jim být stále dětmi.

Tím otázky a odpovědi z Chatu končí. Děkujeme Týdnu za publicitu Servisu vztahů.

Náš TIP: máte za sebe podobnou otázku? Možná najdete odpověď v naší Poradně pro rodiče v Servisu vztahů.

Komentáře