Vztahoví mistři: co se můžete naučit od úspěšných párů. Praha 9.11. Přijďte si povídat ...

Rodičovský plán pro rozcházející se rodiče

Rodičovský plán pomáhá rodičům se zamyslet nad společnou péčí o své děti, nad otázkami, které s péčí o děti souvisejí. Je to prostor pro oba rodiče, kde mohou vyjádřit své postoje a potřeby. 

Rodičovský plán pro rozcházející se rodiče

Rodičovský plán pomáhá rodičům se zamyslet nad společnou péčí o své děti, nad otázkami, které s péčí o děti souvisejí. Je to prostor pro oba rodiče, kde mohou vyjádřit své postoje a potřeby. Povedeme vás efektivní komunikací ke hledání společné dohody. Nabízíme 3 sezení s naším odborníkem zdarma.

Dokument nazvaný Rodičovský plán Vám může pomoci zamyslet se nad důležitými otázky, které souvisí s péčí o vaše děti. Nejdůležitějším úkolem je nalézt společná řešení, tento plán Vám může usnadnit situaci, ve které se právě nacházíte. Rodičovský plán slouží také k tomu, aby o těchto důležitých záležitostech v životě dítěte nemusel rozhodovat soud.

 • V rámci rodičovského plánu se zaměříte na záležitosti, které s Vaším dítětem souvisí a to zejména bydliště, vzdělávání, lékařská péče, volnočasové aktivity, společné trávení času, prázdniny, svátky, finanční záležitosti apod.
 • Nezáleží na tom, jak budete mít uspořádanou péči o dítě, tedy zda bude dítě svěřeno jednomu z vás nebo se budete na jeho péči podílet stejně. V jakémkoli uspořádání, zůstává rodičovská odpovědnost oběma rodičům. 
 • Chceme vás jako rodiče podpořit a motivovat, abyste se snažili najít soulad v otázkách péče o Vaše dítěte o ono nemuselo trpět konflikty, které kolem toho mohou vznikat.
 • Záleží na Vás, jak s rodičovským plánem budete zacházet, můžete ho vyplnit společně, každý zvlášť nebo a pak předat druhému rodiči, nebo společně s naším odborníkem, který vás tím provede. Variant je mnoho, záleží na Vás.
 • Samotný plán berte jako variabilní materiál, který se bude měnit tak, jak se budou měnit potřeby Vašeho dítěte.
 • Zkuste si před samotným vyplněním Rodičovského plánu poslechnout, co by rádo vaše dítě, jaký je jeho názor a přání.
 • To, jak bude vaše rodiče fungovat i potom, co skončí váš partnerský vztah je jen vás a máte zde příležitost udělat Vašemu dítěti život šťastný a kvalitní.

Rodičovský plán - kapitoly a konkrétní otázky

Rodičovský plán od Servisu vztahů se skládá ze 6 kapitol a zahrnuje celkem  50 + 1 okruhů otázek. Můžete si ho zde pročíst, případně stáhnout. Kliknutím na název sjedete rovnou na danou kapitolu:  

Péče o dítě (8 okruhů otázek)

 1. Jak by měla vypadat péče o vaše dítě? Dáváte přednost péči společné nebo si myslíte, že by dítě mělo žít s Vámi nebo s druhým rodičem? 
 2. Jak budete přistupovat k tomu, aby dítě pokud, bude žít s vámi, mělo zachovaný vztah i s druhým rodičem?
 3. Jak si myslíte, že druhý rodič, bude-li žít dítě u něj, zajistí, aby byl zachován vztah dítěte s Vámi?
 4. Jak si představujete, že bude dítě trávit čas s druhým rodičem a s vámi? Kde máte v plánu bydlet, jak to bude daleko?
 5. Rádi byste uzavřeli s druhým rodičem dohodu o tom, že do dospělosti dítěte se nebude stěhovat do jiného města, případně jak daleko se jeden z vás může odstěhovat?
 6. Jak budete řešit letní prázdniny? Kde s kým dítě bude? Bude to jiné než ve školním roce? 
 7. Jak bude dítě trávit významné svátky a výročí (Vánoce, Velikonoce, Mikuláš, narozeniny? Co si myslíte, že bude pro dítě nejlepší?
 8. V době vašich oslav (jmeniny, narozeniny) a další oslavy, přejete si mít dítě u sebe, i když v tu dobu by mělo být u druhého rodiče? Umožníte druhému rodiči to samé? Nebo se přizpůsobíte termínem takových oslav?

Kontakt a komunikace dětí a rodičů (16 okruhů otázek)

 1. Pokud bude Vaše dítě ve Vaší péči, kdy by mělo trávit čas s druhým rodičem? O víkendu, přes týden, přes noc, jindy?
 2. Pokud bude Vaše dítě v péči druhého rodiče, kdy by mělo trávit čas s vámi. O víkendu, přes týden, přes noc, jindy?
 3. Jak si budete dítě předávat?
 4. Jak nastavíte komunikaci s druhým rodičem? Kolik času bude mít dítě na komunikaci s druhým rodičem, když je s vámi? (telefony, sms, emaily) Jaká bude frekvence? Kdy může druhý rodič kontaktovat dítě? Přejete si, aby komunikace měla nějaká pravidla nebo může být spontánní?
 5. Když budete potřebovat pohlídat dítě v době, kdy je u vás, budete v první řadě žádat druhého rodiče? Pokud ano, jaká budou stanovena pravidla (čas, komunikace atd.)?
 6. Pokud bude dítě u druhého rodiče a ten bude potřebovat hlídání má v první řadě kontaktovat vás? Pokud ano jaká budou stanovena pravidla? (čas, komunikace atd.)?
 7. Kontakt s prarodiči a širší rodinou. Jak si představujete kontakt s prarodiči dítěte? Souhlasíte s tím, aby dítě určitou dobu, kdy má být s druhým rodičem, bylo s prarodiči nebo širší rodinou? Máte nějaká pravidla pro kontakt, existují nějaké osoby, s kým si nepřejete, aby dítě trávilo čas. Uveďte prosím důvody proč.
 8. Jakým osobám může být dítě svěřováno v době, kdy má být s daným rodičem. Jakým osobám být svěřováno nemůže a z jakých důvodů?
 9. Jaká je vzdálenost bydliště rodičů? Vznikají nějaké náklady při převozu dětí? Může dítě případně přivést někdo jiný, kdo? Jak budou náklady hrazeny? Nebo dítě jezdí k druhému rodiči samo?
 10. Jak si přejete, aby Vám druhý rodič sděloval důležité informace týkající se dítěte?(osobně, emailem, telefonicky)? Kdy má tyto informace předávat (při předání dítěte, kdykoli to bude nutné, určitý den)?
 11. Co je pro vás důležité, aby vám druhý rodič bezpodmínečně sděloval?
 12. Napadají vás témata, kterým byste se rádi při komunikaci s dítětem vyhýbali?
 13. Souhlasíte s tím, že nebudete druhého rodiče před dítětem kritizovat
 14. Souhlasíte, že nebudete dítě využívat jako prostředníka pro komunikaci s druhým rodičem?
 15. Které osoby považujete důležité pro Vaše dítě a rádi byste, aby s nimi udržovalo vztah?
 16. Je nějaká osoba, se kterou si nepřejete, aby Vaše dítě udržovalo vztah? Z jakého důvodu?

Školská zařízení (7 okruhů otázek)

 1. Jaká školská zařízení by mělo Vaše dítě navštěvovat ( MŠ, ZŠ, ZUŠ)?
 2. Rádi byste, aby Vaše dítě zůstalo ve stávajících zařízeních?
 3. Jak si budete s druhým rodičem předávat informace o dítěti ve vztahu ke školským zařízením (prospěch, aktivity, případné problémy)? Jaké informace jsou pro Vás důležité a jak si je budete předávat?
 4. Pokud škola nebo škola používá on-line komunikace, budou k ní mít přístup oba rodiče?
 5. Účast na třídních schůzkách? Kdo a jak se jich bude účastnit?
 6. Kdo a jak bude omlouvat dítě ze školy?
 7. Jak bude vypadat další vzdělávání Vašeho dítěte? 

Volnočasové aktivity dítěte (6 okruhů otázek)

 1. Má Vaše dítě nějaké volnočasové aktivity? Jaké?
 2. Rádi byste, aby se dítě věnovalo konkrétnímu zájmu/koníčku? Proč?
 3. Jsou nějaké činnosti, kterým si nepřejete, aby se Vaše dítě věnovalo nebo až od určitého věku? Uveďte prosím z jakého důvodu?
 4. Jak si představujete účast/zapojení druhého rodiče u zájmových aktivit? Jak bude vypadat mé zapojení a zapojení druhého rodiče?
 5. Jak bude probíhat komunikace s druhým rodičem ohledně těchto aktivit? Kdo je bude financovat?
 6. Pokud budou zájmové činnosti zasahovat do doby, kdy je dítě u druhého rodič  př.(závody), jaký bude postup?

Lékařská péče a dítě (8 okruhů otázek)

 1. Pokud dítě onemocní v době, kdy má jít k druhému rodiči, jak budete postupovat?
 2. Jak se dohodnete ohledně výběru lékaře dítěte (praktický, zubní, specialista)?
 3. Jak budou financovány lékařské výkony, které nehradí zdravotní pojišťovna? (speciální diety, léky, brýle, rovnátka, nepovinné očkování)?
 4. Jak budete informovat druhého rodiče o zdravotním stavu dítěte, pokud by bylo dítě ve Vaší péči? Jak budete informovat druhého rodiče při akutním zdravotním stavu?
 5. Přejete si mít přístup k lékařským zprávám o Vašem dítěti? Jak tento přístup zajistit?
 6. Pokud bude dítě nemocné, jak o něj zajistíte péči?
 7. Pokud bude druhý rodič nucen zůstat s dítětem doma, brát ošetřovné a sníží se mu tím jeho příjem, budete mu tuto ztrátu nějak kompenzovat? Jak?
 8. Pokud by dítěti byl uznán příspěvek na péči, kdo ho bude přijímat a jak bude péče o dítě vypadat?

Finance a dítě (5 okruhů otázek)

 1. Jak bude vypadat finanční zajištění běžných výdajů dítěte? Bude hrazeno výživné? V jaké výši? Kdo ho bude hradit?
 2. Co považujete za mimořádné výdaje dítěte? Kdo je bude hradit?
 3. Kdo bude rozhodovat o těchto mimořádných výdajích, jak to bude komunikováno s druhým rodičem?
 4. Kdo bude uplatňovat daňové odpočty na dítě?
 5. Rádi byste, aby Vaše dítě mělo spoření nebo pojištění? Kdo ho sjedná, kdo ho bude hradit a v jaké výši?

Další věci mimo výše uvedené

 1. Jsou nějaké další věci, na kterých se potřebujete s druhým rodičem domluvit?

Jakou další pomoc a podporu nabízíme rozcházejícím se rodičům 

 • On-line poradna
 • Konzultace
 • Edukativní workshopy
 • Rodičovský plán

Další informace najdete zde na našem webu. 

Všechny rodičovské služby jsou zdarma.

rodičovský plán - poradna pro rodiče - servis vztahů

V jaké situaci se na nás můžete obrátit:

 • nevíte si rady, jak to dětem sdělit
 • nevíte, jak nastavit nově fungování vaší rodiny
 • máte pocit, že se vaše dítě chová jinak a vy si s tím nevíte rady

Rodiče, pokud se nyní rozhodnete poradit se Servisem vztahů, napište nám svůj dotaz. Odpoví Vám náš Průvodce pro vztahy - Case Manažer. Je to odborník, který zná celou problematiku a je připraven poskytnout Vám odpověď jako nezávislý a nezaujatý partner.

Služba je poskytována emailem a je bezplatná.

Nechcete se rovnou ptát, ale zajímá vás toto téma? Přečtěte si některý z našich článků:  

Odborné články z naší dílny pro Servis vztahů připravila dětská psycholožka Mgr. Magdalena Steinerová.

Další články z naší dílny čtěte zde.

TIP! Napište nám na poradnaprorodice@w4w.cz ze svého emailu, nebo nám váš dotaz pošlete prostřednictvím elektronického formuláře zde na stránce. 

Poradna pro rodiče s formulářem 

Odpověď očekávejte do 2 pracovních dnů. Pokud máte akutní problém, nebo problém ohrožující zdraví vaše nebo vašich blízkých, využijte jiné způsoby pomoci než tuto poradnu. Pro takové případy najdete zde užitečné odkazy.  

Kdo vám s Rodičovský plánem poradí? Aktuální přehled odborníků v pozici Průvodkyně pro vztahy - Case Manager 

Lenka Matoušová - psychoterapeut, Servis vztahů

Ing. Lenka Matoušová

Působí v projektu Servis vztahů jako Case Manager a párový terapeut.
Kamila Šaffková - hlavní koordinátor Servisu vztahů

Mgr. Kamila Šaffková

Hlavní koordinátor projektu Servis vztahů a Case Manager.