Reakce dětí na rozchod rodičů

Jak na děti působí rozvod nebo rozchod rodičů? Přehled jejich reakcí rozdělený podle věku pro vás připravili naši odborníci v čele s terapeutkou Kamilou Šaffkovou.

  • Malé děti (2–3 roky) si formují pouto k pečujícím osobám, utváří se důvěra a rodič představuje pro dítě bezpečí. Rozpad rodiny v tomto období je pro dítě velmi emocionálně náročné. Dlouhé odloučení dítěte od rodiče, se kterým si vytvořilo pevnou vazbu, mu může v budoucnu způsobit problémy v partnerských vztazích.
  • Předškolní děti (3–5 let) objevují vlastní individualitu, v tomto věku se děti identifikují s rodičem stejného pohlaví. Ztráta rodiče odlišného pohlaví může mít negativní dopad na schopnost socializace dítěte. Většinou otec je ten, kdo dítě uvádí do širší společnosti a sociálního světa.
  • Školní děti (6–8 let) rozvíjejí vztahy se svými vrstevníky. Děti vyspívají v oblasti citového vývoje. Při rozchodu rodičů zažívají smutek, bolest a hněv, který nedokážou přímo vyjádřit. Mají strach ze ztráty rodičů, objevují se pocity viny a sebeobviňování. V tomto období se mohou děti někdy snažit rodiny znovu obnovit.
  • Dítě v období 9–12 let si uvědomuje vlastní možnosti i limity, a to převážně ve vztahu s druhými. Rozvíjí svoje sociální vztahy mimo rodinu, mezi vrstevníky, v zájmových činnostech. V situaci rozvodu rodičů požaduje jasné vysvětlení. Snaží se pochopit rodiče nebo jednoho z rodičů. Na druhé straně také může silně odsuzovat jednání obou rodičů nebo jednoho z nich. Vnímá vlastní zranitelnost a zažívá odmítnutí. Reaguje smutkem, vztekem, prožíváním bolesti, viny. Může také prožívat stud za své rodiče v komunitě svých vrstevníků.
  • Ve věku adolescence mezi 13 a 18 lety si mladý člověk uvědomuje ztrátu dětství a závislosti a v reakci na to může mít snahu se znovu přesvědčovat o ochraně ze strany rodiny. Rozvod rodičů v něm může vyvolat zmatek a nejistoty ohledně vlastního sexuálního a partnerského života. Následkem rozvodu může být opožděná adolescence (nechce vyspět, ale zůstat závislým dítětem) nebo naopak předčasná vyspělost. Rizikem je omezení kontaktu s jedním z rodičů. Adolescent chce trávit čas s vrstevníky a může odmítat návštěvu u druhého rodiče.

Rodiče by si měli uvědomit, že i přesto, že jejich partnerský vztah se rozpadá, jejich rodičovská role zůstává. Měli by se snažit před dětmi nebojovat a nežádat je, aby se přikláněly na stranu jednoho z nich. Důležité je s dětmi o nastalé situaci mluvit, poslouchat je a dát jim prostor pro emoce.

20 přání dětí k rozcházejícím se rodičům najdete zde na našem webu.
Komentáře