Právní poradenství

Ve spolupráci s advokáty nabízíme zprostředkování právního poradenství a to především v oblasti rodinného práva a při řešení dluhové problematiky. Služba je poskytována zcela zdarma. 

Poskytujeme právní poradenství v oblasti:

  • rodinné právo
  • trestní právo
  • občanské právo
  • dotazy ve vztahu k obětem trestných činu (například domácí násilí, znásilnění, týrání a mnohé další)

Dotaz položte prostřednictvím elektronického formuláře, odpověď Vám přijde na uvedený email. Reagujeme v horizontu několika dnů.

Rozvod a péče o děti - právní otázky a odpovědi

Některé z otázek a odpovědí jsme zde pro Vás vypsali v rychlém přehledu. Odpovědi se rozbalí po kliknutí na vybranou otázku ...  

Chceme se rozvést, jaký je postup?

Nejdříve je potřeba vyřešit úpravu poměrů nezletilých dětí (péči a výživné, případně také styk), následně je možné přistoupit k rozvodu manželství a v neposlední řadě k vypořádání společného jmění manželů a společného bydlení po rozvodu. Pokud jste jako rodiče (manželé) schopni se dohodnout na úpravě poměrů nezletilého dítěte, na rozvodu manželství a vypořádání společného jmění manželů, tak je zcela ideálním sepsat dohodu o úpravě poměrů nezletilého dítěte a dohodu o vypořádání společného jmění manželů.

Musíme rozvod řešit přes soud?

V případě, že jste se jako rodiče (manželé) dohodli na úpravě poměrů nezletilého dítěte a tato dohoda byla schválená soudem, postačí Vám k soudu, který bude řešit Váš rozvod manželství, podat společný návrh na rozvod manželství a dohodu o vypořádání společného jmění manželů a společného bydlení po rozvodu. Následně bude rozvod manželství pouze formalitou, neboť soud nebude zjišťovat příčiny rozvratu manželství a rozvede Vám za několik málo minut.

Je pravda, že při střídavé péči se neplatí výživné?

Není, v případě, že jsou příjmy a majetkové poměry rodičů téměř shodné, soud stanoví vyživovací povinnost oběma rodičům ve stejné výši. Pokud jsou však příjmy a majetkové poměry rodičů rozdílnými, tak se sice opět stanovuje vyživovací povinnost oběma rodičům, opět dle jejich příjmů a majetkových poměrů, ale rodič, který má vyšší příjmy a majetkové poměry bude hradit výživné vyšší nežli rodič s příjmy a majetkovými poměry nižšími.

Co je společná péče rodičů?

To je nejlepší varianta péče o dítě. V praxi to však znamená, že se rodiče musejí shodnout na společné péči, nemůže být o této péči rozhodnuto autoritativně soudem, a to i přesto, že by si to jeden z rodičů přál. Rodiče tedy o společné péči sepíší dohodu za pomoci mediátora, právníka apod. U společné péče není upravován styk, ani prázdninový a ve většině případů ani výživné, neboť se předpokládá, že pokud jsou rodiče schopni se dohodnout na společné péči, tak jsou schopni se dohodnout i na dalších záležitostech týkajících se dítěte.

Co když se nedokážeme dohodnout, každý chce něco jiného?

Ideální je využít služeb odborníků a snažit se dohody dosáhnout, a to hlavně v zájmu nezletilého dítěte. Pokud máte pocit, že dohoda není možná zejména z důvodu nevypořádáných křivd mezi Vámi partnery (manžely) je vhodné oslovit párového terapeuta. Pokud dohoda není možná z důvodu například nesouhlasu ze způsobem péče o nezletilé dítě, nejednotnosti ve výchově a péči či počátečně se projevujících psychických problémů či pouze nevyrovnanosti dítěte s rozpadem rodiny je potřeba oslovit rodinného terapeuta a pokud dohoda není možná, zjednodušeně řečeno pouze z důvodu, že se jedná straně prostě nechce, tak je dobré oslovit mediátora, který umí konflikt mírnit a zároveň pracovat s vyhrocenými emocemi či si každý rodič najde právníka a na společné schůzce se snaží najít dohodu. Pokud se nedohodnete ani za pomoci odborníků, je nutné počítat s minimálně rokem soudních sporů, se zvýšenými výdaji, znaleckými posudky apod.

Jaké jsou výhody, když se jako rodiče dohodneme?

Dítě není přímým účastníkem sporu ( př. není opakovaně veden s dítětem pohovor na OSPODu, není nuceno docházet k psychologovi, nemusí podstupovat znalecké posudky). Dohoda vychází z potřeb dítěte, které znáte Vy jako rodiče nejlépe. Rozhodujete Vy a ne někdo cizí, kdo Vaše dítě v podstatě nezná, nezná jeho potřeby, zájmy apod.