Deklarace Platformy pro vztahy byla vyhlášena 5. května 2021 – připojte se i Vy!

Platforma pro vztahy

Platforma pro vztahy vznikla jako iniciativa odborníků z různých koutů ČR, kteří se zabývají mezilidskými vztahy v různých oborech a profesích. Spojili se kvůli společným hodnotám, které ve svém přístupu ke vztahům sdílejí.

Tyto své společné hodnoty a postoje zformulovali do Deklarace Platformy pro vztahy, kterou za účelem podpory a ochrany vztahů vyhlásili 5. května 2021. 

Deklarace Platformy pro vztahy

Péčí o vztahy se dá předejít rozpadu rodiny

Za situace, kdy je pozornost médií a politiků upřena především na zvládání ekonomických následků současné pandemie, chceme my, signatáři této deklarace, zdůraznit důležitost vztahů v rodině. Na zásadní význam rodinných vztahů pro vývoj celé společnosti se v této době poněkud zapomíná.

 • Děkujeme rodinám a partnerům, kteří se v této těžké době semkli, podporují se a pečují o sebe navzájem

 • Děkujeme rodičům, kteří dennodenně ukazují svým dětem, jak správně pečovat o rodinné vazby a zdravé vztahy v rodině

 • Děkujeme organizacím, které i v komplikovaných podmínkách pomáhají rodinám a podporují je

 • Děkujeme všem, kteří navzdory obtížím a vzájemným nedorozuměním své vztahy nevzdávají a bojují o jejich zachování

 • Upozorňujeme na důležitost kvality dlouhodobých manželských a partnerských vztahů, protože právě ta formuje stabilní, zdravou rodinu a vytváří bezpečné prostředí pro výchovu dětí

 • Upozorňujeme na to, že kvalitní rodinný systém stojí na třech základních pilířích: laskavém vztahu jedince k sobě samému, kvalitě partnerského vztahu a citlivém rodičovství

 • Upozorňujeme na to, že lásku můžeme rozvíjet pouze v dlouhodobých vztazích

 • Upozorňujeme na to, že každé partnerství a manželství je jedinečné a neopakovatelné

 • Upozorňujeme na to, že kvalitní vztah není v 21. století možné stavět na zažitých mýtech ani na zakořeněných či zidealizovaných stereotypech

 • Upozorňujeme na to, že nedorozumění, hádky a krize jsou přirozenou součástí i kvalitních vztahů, a proto je nesmírně důležité umět odpouštět a nechat rány zahojit

 • Upozorňujeme na to, že do vztahů je třeba investovat svou péči, odvahu, úsilí, odolnost, sebepoznání, emoční inteligenci a uznání. Zdravý vztah není samozřejmostí a nefunguje sám od sebe

 • Upozorňujeme na to, že kvalita našich nejdůležitějších vztahů má přímý vliv na naši životní spokojenost, duševní a fyzické zdraví

 • Upozorňujeme na to, že naše děti se učí zacházení se vztahy především od nás samotných a ve svém dalším životě často napodobují vzorce chování, které znají z domova

 • Apelujeme na média a novináře, aby otevřeli debatu o důležitosti kvalitních vztahů a o tom, jaké schopnosti a dovednosti vedou ke spokojeným vztahům v 21. století

 • Apelujeme na politiky, aby téma partnerských a rodinných vztahů zařadili mezi důležitá politická témata a aby podporovali finanční a odborné programy na podporu zdravých partnerských a rodinných vztahů a na prevenci jejich selhání

 • Apelujeme na ministerstva, aby téma vztahů aktivně zohledňovala v rámci svých rezortů. Věříme, že investice do vztahů má obrovský celospolečenský význam

 • Apelujeme na odborníky, aby svou činností přispěli k celospolečenskému posílení znalostí o zákonitostech a správném fungování vztahů

Buďme na sebe laskaví, buďme respektující a nesobečtí. Pojďme společně usilovat o živé a kvalitní vztahy a starat se o dobré zázemí pro naše děti.

V Praze 5. května 2021

Za organizátory Platformy pro vztahy

 • Mgr. Pavel Rataj, Asociace manželských a rodinných poradců ČR, z.s.
 • PhDr. Ing. Marie Oujezdská, Národní centrum pro rodinu
 • PhDr. Ludmila Trapková, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s.
 • MUDr. Vladislav Chvála, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s.
 • Jan Zajíček, Rodinný svaz ČR z.s.
 • Mgr. Regína Dlouhá, Unie center pro rodinu a komunitu, z.s.
 • Ing. Bc. Dana Lipová, Nadace Sirius
 • Ing. Lenka Matoušová, WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
 • Mgr. Kamila Šaffková, WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
 • Jana Skopová, WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
 • Mgr. Jaroslav Fidrmuc, bývalý náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
 • Mgr. Ivana Horáková, Národní centrum pro rodinu
 • Mgr. Edita Kozinová, Unie center pro rodinu a komunitu

Připojte se k Deklaraci Platformy pro vztahy

Souhlas se zveřejněním v seznamu signatářů*

Pokud jste neuvedli instituci, firmu apod. kterou reprezentujete, použijeme označení "soukromá osoba". Děkujeme!

K Deklaraci Platformy pro vztahy se dále připojili

Podpisy symbolicky sbíráme zde ve formuláři na této stránce

 • Ing. Věra Kovářová - poslankyně za STAN, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Ing. Ivana Tykač - podnikatelka a filantropka, spoluzakladatelka WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
 • Mgr. Kateřina Valachová, PhD. - poslankyně za ČSSD, právnička a bývalá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Barbora Kořanová - poslankyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Lukáš Kolářík - poslanec za Piráty, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Mgr. Radek Holomčík - poslanec za Piráty, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS. - poslankyně za KDU-ČSL, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c. - poslanec za hnutí ANO 2011, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Mgr. Ondřej Benešík - poslanec za KDU-ČSL, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Eva Fialová - poslankyně za hnutí ANO 2011, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Ing. Hana Aulická Jírovcová - poslankyně za KSČM, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Ing. Jana Krutáková - poslankyně za STAN, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Ing. Květa Matušovská - poslankyně za KSČM, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Mgr. Michaela Marksová - politička, bývalá ministryně práce a sociálních věcí ČR
 • Institut párové terapie
 • Prezidium Asociace manželských a rodinných poradců, z.s.
 • Mgr. Martin Beneš - soudce, Okresní soud v Mostě
 • Petra Hamerská - Mediátorka & Lektorka, petrahamerska.cz
 • PhDr. Jitka Crhová - lektorka
 • Miroslava Kordíková - pedagog 
 • Jaromíra Rusňáková - pastorační asistent, DCPR Přerov
 • Mgr. Bca. Miroslava Raková - pedagog
 • Stanislava Šerá - pečující osoba o osobu blízkou
 • Tomáš Petříček - politik ČSSD a výzkumník, Ústav mezinárodních vztahů Praha 

 • Jana Anita Kundrátková - zdravotní sestra, sestra boromejka
 • Ivana Pintířová - pedagog
 • Katarína Florková - průvodce v dětské skupině, Centrum pro rodinu Ráj 
 • Veronika Večerová - pedagogický pracovník
 • Marta Magdalena Šmídová - učitelka na základní škole 
 • Marie Kadlčíková - zdravotní sestra
 • Barbora Šenkyříková - starostka, městys Doubravník
 • Miloslava Svobodová - starostka obce Dražovice
 • Karel Kalouda - starosta obce Šaratice
 • Jana Dobešová - zdravotní sestra
 • Hana Manková - logoped
 • Mgr. Kateřina Mikolajková - speciální pedagog, logopediekatka.cz
 • Vladislava Marková - arteterapeutka, artekruhy.cz
 • Antonín Krasucki - duchovní, Klášter dominikánů Olomouc
 • Emilie Měřičková - zdravotní sestra, důchodkyně
 • Vladimíra Minaříková - prodavačka, soukromá osoba
 • Lucie Opavská - soukromá osoba
 • Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA - prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 • Mgr. Kateřina Halfarová, LL.M. - psycholog, Osmička pro rodinu
 • David Floryk - Ostrava pro život, z.s.
 • Ivana Matoušková - lékařka
 • Soňa Hájková - holistická terapeutka a lektorka, CentrumPrirodniLecby.cz
 • Lenka Peterková - projektový manažer
 • Petra Večerková - rodinná terapeutka, EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
 • Pavlína Dostálová - pedagogická psycholožka 
 • Klára Kudlová - literární historička, ÚČL AV ČR, KTF UK
 • Ing. Petr Horák - ekonom
 • Magdalena Záchová - lékařka
 • Květoslava Princová - pedagog
 • Dominik Opatrný - učitel, Univerzita Palackého
 • Mgr. Lucie Mucalová - terapeutka, koučka, lektorka, www.luciemucalova.cz
 • Benedikt Tomáš Mohelník - VŠ pedagog, řeholník, Karlova Univerzita, Dominikáni
 • Michael Tomaštík - Provinciál kapucínů v ČR
 • Lucie Horníková - psychoterapeut, lektor, Studio Radost, z.s.
 • Michal Petr - psycholog, terapeut, lektor, www.michalpetr.com
 • Eliška Fialová - malířka - vizuální umělkyně, soukromá osoba
 • Ludmila Chládková - dominikánka, pedagog, Česká kongregace sester dominikánek
 • Věra Kuchařová - sociolog, VUPSV
 • Jana Levická - vš profesorka, FSV UCM v Trnave, SR a Ústav sociální práce FF UHK Hradec Králové 
 • Miroslav Joukl - akademický pracovník VŠ, UHK 
 • Petra Horová - vysokoškolský pedagog a výzkumník, MU
 • Jaroslav Šotola - VŠ pedagog, FF UP v Olomouci
 • Katarína Dubělčíková - sociální pracovník/mediátor, Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
 • Jitka Navrátilová - odborná asistentka na Katedře sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií
 • Marie Čápová - pedagog, ZŠ Ústí nad Labem
 • Yveta Tomková - starostka, Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice
 • Petra Kalichová - ředitelka organizace, sociální pracovník, Centrum rodiny BOBEŠ
 • Edita Janečková - ředitelka rodinného centra, NOVÁ TROJKA, z.s.
 • Pavel Mezuláník - starosta obce
 • Petr Zenek - soukormá osoba
 • Libor Charvát - úředník
 • Pavla Rozmarová - lékařka, manažerka
 • Michaela Nenadálová - terapeut, www.terapie-nenadalova.cz
 • Irena Čalkovská - řeholní sestra, Klášter klarisek-kapucínek
 • Kristina Štěpánková Tůmová - všeobecná praktická lékařka
 • Magdalena Záchová - lékařka, homeopatka
 • Peter Markovič
 • Veronika Zagatová - dětský a dorostový psychiatr, rodinný terapeut
 • František Kroutil - starosta obce Telnice, obec Telnice
 • Petr Horák - manažer
 • Helena Kovářová - koordinátor kurzů, dobrovolníků a provozu v organizaci Nová Trojka, NOVÁ TROJKA, z.s.
 • Marek Schneider - předseda, statutární zástupce, Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
 • Terezie Zuzana Eisnerová - řeholnice, dominikánka
 • Anna Ancilla Bílková - řeholní sestra, Klášter klarisek-kapucínek
 • Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. - celý tým

 • Jozef Durkáč - UX Designer, IT industry

 • Klára Procházková - psycholog, základní škola

 • Dita Hubálková - mediátor, mediace-hubalkova.cz

 • Ondřej Cutych - terapeut

 • Katerina Heřboltová - Senior Sales Executive

 • Jan Douša - vědecký pracovník, soukromá osoba

 • Jan Navrátil - manažer, Datart

 • Markéta Pokorná - soukromá osoba

 • Jiří Ammer - psycholog, psychoterapeut

 • Helena Nováková - řádová sestra, Kongregace sester premonstrátek 
 • Veronika Pudilová - lékařka

 • Michaela Čermáková - psycholog

 • Alena Vinterová - ředitelka školy, ZŠ Five Star Montessori

 • Lucie Vlasáková - kouč a terapeut, OSVČ

 • Kateřina Hollá - klinická psycholožka a psychoterapeutka, Ordinace klinického psychologa Kralupy nad Vltavou

 • Kateřina Bělková - zapsaná rodinná mediátorka, ředitelka, Kappa Beta Institut

 • Jitka Hrachová - zubní lékařka, soukromá osoba

 • Vlaďka Bartáková - psychoterapeutka , jakvychovavat.cz

 • Jana Šilhavá - odborná referentka, Arcibiskupství pražské

 • Darina Mórocz - psycholog, manželský a rodinný poradce, prezidentka AMRP, Poradna pro rodinu Přerov

 • Monika Šmardová - psycholožka, vedoucí oddělení náhradní rodinné péče, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina

 • Eva Ammerová - účetní, Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.

 • Kateřina Erlebachová - terapeutka, Psychosomatická klinika Břevnov

 • Eliška Remešová - psychoterapeut, soukromý sektor

 • Šárka Poupětová - vztahová poradkyně, psychotera.cz

 • Zuzana Lindnerová - soukromá osoba

 • Kristýna Váchová - soukromá osoba

 • Lucie Ambrozková - ředitelka a statutární zástupce, Centrum pro rodinu, z.s.
 • Michaela Šorfová - psycholožka, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

(aktualizováno k 1.12.2021) 

Podpisy symbolicky sbíráme zde ve formuláři na této stránce.

Děkujeme signatářům za podporu a spolupráci!

Blog Platformy pro vztahy - vybrané poslední články

Skvělá kolegiální spolupráce odborníků na vztahy vyústila ve vznik Platformy pro vztahy a zrodu Deklarace na podporu…
Celý článek
5. května 2021 vyhlásila Platforma pro vztahy svou Deklaraci na podporu a ochranu vztahů. Platforma pro vztahy…
Celý článek