Vztahoví mistři: co se můžete naučit od úspěšných párů. Praha 9.11. Přijďte si povídat ...

Párová terapie se zaměřuje na vztah a na jeho uzdravení

Co dělat, když vás potká partnerská krize? Strávili jste společně podstatnou část životní cesty, a postupně, nebo najednou vymizí vzájemný respekt, úcta a schopnost v klidu komunikovat. Domlouvat se na důležitých věcech, na výchově svých dětí, bez vyhrocených konfliktů, naschválů a zášti. Pokud ještě věříte ve vzájemnou motivaci pro udržení a uzdravení vztahu, pokud najdete oba dva vůli s tím něco udělat, pak může být párová terapie medicínou, který váš vztah uzdraví.

Párová terapie je specifická forma terapie, kdy k terapeutovi docházejí oba partneři společně. Zaměřuje se na vztah, na řešení problémů ve vztahu a na jeho uzdravení. V párové terapii nejde o individuální svět každého z partnerů a nejde ani o to najít ideální řešení pro každého jednotlivce. Jde o to, co je mezi partnery, o jejich vzájemný vztah a napojení.

Cílem párové terapie je nalezení optimálního fungování pro daný pár, vzájemné napojení  partnerů, vzájemné naslouchání, vnímání potřeb toho druhého, nalezení společné dohody i porozumění představám, které o sobě partneři mají.

Terapeut musí být zcela nestranný a každý z páru by měl během terapie dostal stejný prostor k vyjádření svých pocitů, přání a potřeb.

Má-li být párová terapie úspěšná, je nezbytná motivace pro udržení a uzdravení vztahu na straně obou partnerů.

Servis vztahů

Dobrým výsledkem párové terapie však nemusí být jen udržení vztahu. V některých případech udržení vztahu není možné a nejlepším řešením je kultivovaný rozchod, při kterém si partneři dokáží zachovat vzájemnou úctu a v ideálním případě i vděk za společně strávenou část životní cesty. To je obzvlášť důležité v případě, kdy má pár společné děti, aby si i do budoucna udrželi hezký rodičovský vztah. To nejdůležitější, co v takové situaci mohou oba partneři pro své děti udělat, je zachovat si vzájemný respekt, úctu a schopnost v klidu komunikovat a domlouvat se na výchově svých dětí bez vyhrocených konfliktů, naschválů a zášti.

Párová a individuální terapie může probíhat současně, pokud některý z partnerů cítí potřebu řešit i své osobní problémy.

Kdo není párový terapeut?

Terapeut není soudce ani rozhodčí. Nehodnotí, kdo má pravdu, nehledá, na čí straně je vina. Centrem jeho zájmu je vzájemný partnerský vztah.

Terapeut je zcela nestranný, naslouchá oběma partnerům, dává jim zpětnou vazbu a nezaujatý náhled na jejich vztah a chování obou partnerů v něm. Snaží se spolu s partnery hledat cesty sladění a naplnění potřeb a přání každého z nich tak, aby oba byli v rámci možností spokojeni. V párové terapii nejde o vyřešení niterných osobních problémů jednoho z partnerů, posouzení, kdo má pravdu, převychování partnera, aby se choval tak, jak chce ten druhý, prosazení zájmů jednoho na úkor druhého či o záchranu vztahu za každou cenu.

Co dělat, když vás potká partnerská krize?

Promluvte si o tom, jak každý z vás problém vidí, jak se ve vztahu cítíte a jaký způsob řešení navrhujete. Pokud se dohodnete, že oba chcete situaci řešit s odborníkem, vyhledejte párového terapeuta. Párová terapie je v případě partnerské krize nejefektivnějším a často i nejekonomičtějším řešením. Je dobré vyhledat odbornou pomoc včas, dokud jste oba dostatečně motivovaní váš vztah uzdravit. V průběhu terapie můžete zažívat různé, často velmi silné i nepříjemné emoce.

Může to být těžké a náročné, ale pokud se vám povede vztah zachránit, stojí to za to.

Naše Párová terapie Servisu vztahů nabízí profesionální pomoc, podporu a hojivý proces. Více se o ní dozvíte zde.

Váš Servis vztahů

Komentáře