On-line poradna: nespíme spolu, je to v pořádku?

Záleží na tom, zda vám to oběma vyhovuje nebo ne. Důležité také je, zda mezi vámi funguje nějaká intimita. Intimita není jen o sexu. Intimita zahrnuje jakoukoliv tělesnou blízkost, jakou je pohlazení, držení rukou, přitulení, objímání nebo jen prosté vzájemné dotyky. Intimita je velmi důležitým prvkem zdravého vztahu. Pokud se cítíte spíše jako spolubydlící či sourozenci, než dva lidé sdílející intimitu, ztratili jste klíčový prvek vašeho vztahu. Pokud dlouhodobě intimitu nebo sex postrádáte, je váš vztah ohrožen.

Další možnosti, jak a kde od nás získat odpovědi a rady 

Kdo vám poradí? Aktuální přehled odborníků v pozici Case Manager 

Ing. Lenka Matoušová

Působí v projektu Servis vztahů jako Case Manager a párový terapeut.

Mgr. Kamila Šaffková

Hlavní koordinátor projektu Servis vztahů a Case Manager.