Petr Vykopal

Kouč, lektor a průvodce autentickým dialogem.

Ing. Petr Vykopal a jeho Koučovací ateliér

Petrův Koučovacího ateliér se zrodil v roce 2018 jako výsledek jeho dlouholetého úsilí směřovaného do oblasti vedení, rozvoje, motivace a podpory lidí.

Více než 20 let působil v manažerských pozicích ve finančním sektoru, nejdříve v oblasti marketingu a později jako ředitel lidských zdrojů zodpovědný za kompletní problematiku HR. Za svůj životní zlom považuje rok 2006, kdy objevil kouzlo koučování a začal se mu intenzivně věnovat, a to nejenom ve firemním, ale i mimofiremním prostředí.  V koučování využívá systemický přístup k práci s lidmi.  Při řešení vztahových problémů používá i ojedinělé techniky Automatické kresby a Autentického dialogu, které jsou mu mimořádně blízké.

Vedle individuálního koučování se věnuji i skupinovému koučování, vedení týmových workshopů, moderované zpětné vazbě, mentoringu a tvůrčímu psaní.