Mgr. Martin Prokeš

psycholog

Co nám o sobě napsal ... 

Kvalifikace: Jednooborové studium psychologie FFUK jsem dokončil v roce 2004. Během studia jsem nastoupil a v roce 2005 dokončil pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik Institutu pro integrovanou psychoterapii IPIPPAP. V roce 2006 jsem nastoupil do atestační přípravy organizované Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Absolvoval jsem též kurs psychosociálních dovedností vedený Obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou na Praze 5 v délce 400 hodin. Dále jsem prošel kursem krizové telefonické intervence v dělce 100 hodin, pořádaný sdružením Remedium.

Pracovní zkušenosti: pracoval jsem roční zkušenost jako vychovatel v Diagnostickém ústavu Lublaňská, krátce jsem učil na ZvŠ Zlíchov.Dlouhou dobu jsem pracoval v o.s. Nefrit, které se zabývalo primární prevencí sociálně patologických jevů, jednak jako lektor, jednak jako vedoucí týmu. Několik let jsem vyučoval na Střední a Vyšší škole mezinárodních vztahů. V současné době přednáším na 1.LF a Pražské vysoké škole psychosociálních studií, pracuji jako terapeut na Klinice rehabilitačního lékařství a působím jako supervizor v sociálních službách pro několik nestátních neziskových organizacích. Od roku 2007 pracuji i v soukromé terapeutické praxi.

Něco navíc: mimopracovní život se v současnosti točí kolem dětí.