Mgr. Magdaléna Steinerová

Servis vztahů přináší pohled, který byl dosud opomíjen.

Mgr. Magdaléna Steinerová

Jako dětská psycholožka se často setkávám s dětmi, které se trápí neutěšeným, konfliktním, vyhroceným stavem mezi rodiči. Bohužel často i zásahy a rozhodnutí státních úřadů a institucí přispívají k prohloubení této krize a dětskému trápení.  Servis vztahů přináší nejen novou službu, ale i pohled, který byl dosud opomíjen. Snaha o optimalizaci vztahu byť při vyhroceném konfliktu a uznání svého bývalého partnera jako nenahraditelného rodiče je jediným prostředkem jak zachovat dětem jejich dětství. Vytyčení hodnoty vztahu a snaha o jeho uzdravení vnímám jako nový přístup, který se vydává tím správným směrem.