Mgr. Denisa Kartusová

Advokátka

Mgr. Denisa Kartusová

Advokátka sídlící v centru Prahy se ve své několikaleté advokátní praxi zabývá zejména poskytováním právních služeb z oblasti práva rodinného (úpravy poměrů nezletilých dětí, stanovení výživného pro nezletilé, ale i zletilé děti, určení otcovství, nahrazení souhlasu druhého rodiče, rozvody manželství, vypořádání SJM, atd.) a práva trestního (jak z pozice oběti trestního činu, tak z pozice pachatele).

Paradoxně se v praxi Mgr. Kartusové mnohokrát potvrdilo, že rodinně-právní spory mnohem více a intenzivněji zasahují do životů nejen daného klienta (rodiče), ale zejména do životů nezletilých dětí, nežli trestně-právní řízení. 

Advokátka v souvislosti s poskytováním právních služeb má i tu možnost nahlédnout do života klienta (rodiče) a jeho rodiny. V době právního zastupování v podstatě „s nimi žije jejich životy“ a samá má tu možnost zjistit a velmi intenzivně vnímat, že kdyby rodiče své každodenní problémy, přání, požadavky, obavy apod. začali řešit včas, intenzivně a za pomoci odborníků, měli přístup k uceleným a jednotným informacím, nemusela bych jejich manželství a partnerství končit rozpadem rodiny. Proto se Mgr. Denisa Kartusová rozhodla zapojit se do projektu „Servis vztahů“ jehož cílem není rodinu „jen“ zachránit, ale pokud již není „cesty zpět“, tak rodině a hlavně dětem za pomoci odborníků dopomoci ke klidnému a důstojnému rozpadu rodiny, který pouze v minimální míře zasáhne nejen rodiče, ale hlavně nezletilé děti.