Muž a žena: ztroskotání po 20 letech.

Stává se, že po 20 letech partnerství dojde někomu z manželů trpělivost a na první pohled klidné a spokojené manželství může ztroskotat. Dá se takový vztah zachránit? Jak se v takové situaci orientovat, jak z ní ven? Otázky a odpovědi na toto téma přináší Lenka Matoušová, párová terapeutka Servisu vztahů. 

Co se musí stát, aby se lidé takzvaně na stará kolena rozvedli? Proč zkrachuje vztah třeba po 20 letech manželství? 

Z průzkumů vyplývá, že čím déle jsou manželé spolu, tím je menší pravděpodobnost rozvodu. Nejvíce párů se rozvádí do 5 let od svatby. To však neznamená, že i po 20 letech nemůže k rozvodu dojít. Často k takovému rozvodu dochází, když spolu manželé zůstávali jen kvůli dětem a když děti domov opustí. Pak takoví manželé nevidí žádný další smysl svého vztahu. V dlouholetém manželství se ale také může postupem času nahromadit mnoho zranění, frustrací, nespokojenosti i nenaplněných potřeb. Pokud své potřeby a zranění neřeší manželé průběžně a své frustrace v sobě dlouhodobě potlačují, může se stát, že po 20 letech dojde někomu z manželů trpělivost a na první pohled klidné a spokojené manželství může ztroskotat. To bylo ostatně velmi dobře vykreslené ve filmu „Teorie tygra“.

Jakým způsobem by se dal takový vztah zachránit? 

Servis vztahů. Ilustrační foto, Lucie Drlíková, Pod hladinou

Ideální je prevence, řešení problémů v aktuálním čase. Nenechávat věci hromadit, protože když v sobě svoji nespokojenost dlouhodobě dusíme, jednou zákonitě bouchneme a cesta zpět je pak často složitá. O vztah je důležité neustále pečovat. Pokud o vztah dlouhodobě nepečujeme, zákonitě uvadá, až nakonec onemocní. Pokud jsou však oba partneři motivovaní dát vztahu ještě šanci, lze například využít párovou terapii, kdy se partneři s pomocí odborníka mohou pokusit svůj vztah znovu uzdravit.

Jak se zachovat, když do mého dosud spokojeného manželství vstoupí někdo třetí a zamiluji se? 

Pokud je naše manželství opravdu spokojené a ctíme-li oba s partnerem společnou hodnotu vzájemné věrnosti, měli bychom odolat. Nevěra má sílu vztah zničit. Je tedy dobré předem zvážit případné následky svých činů. A u spokojeného manželství by byla obrovská škoda vztah zničit, protože nový vztah nám už nemusí dlouhodobě vyjít. V dané situaci je každopádně dobré položit si otázku, zda mně něco ve vztahu chybí a proč mě láká někdo jiný. Věřím, že spokojení manželé jsou si obrovského rizika vědomi a drobné dobrodružství jim nestojí za zničení jejich hezkého vztahu.

A co má dělat, když se zamiluje můj dlouholetý partner nebo partnerka? 

V takové situaci je dobré zkoumat, co mému partnerovi/partnerce ve vztahu s námi chybí, které potřeby nemá uspokojené, v čem je náš vztah nefunkční. Je dobré zajímat se o to, jak se náš partner vedle nás cítí. V dlouhodobém vztahu snadno propadneme domnění, že svého partnera už dobře známe a víme přesně, jak se cítí a co prožívá. Toto domnění ale může být často velmi mylné. Naše pocity i prožitky se vyvíjejí a proměňují. Je tedy dobré ověřovat si s partnerem své domněnky. Ačkoliv je to těžké si přiznat, na tom, jak se vztah dvou lidí vyvíjí, mají vždy oba partneři svůj díl odpovědnosti. Tedy za nevěru jednoho z partnerů nese nějaký svůj díl odpovědnosti zpravidla i ten druhý.

Když už je jasné, že rozvod bude, jak by se měli už brzy bývalí manželé chovat, abychom napáchali co nejméně škod? 

Neubližovat si, nevyčítat, nekritizovat a uvědomit si svůj díl odpovědnosti na tom, kam společný vztah dospěl. Vztah je vždy dílem obou partnerů. Ideální je zkusit zhojit svá vzájemná zranění, aby na svůj dlouholetý vztah mohli manželé  vzpomínat s vděkem za to, co spolu prožili hezkého a mohli dát harmonicky fungovat alespoň jako rodiče a prarodiče.

 Kdo nebo co může pomoci zhrzenému, partnerem opuštěnému seniorovi či seniorce? 

Konec dlouholetého vztahu může být velmi bolestivý a těžký pro oba partnery. Někdy však může být takový rozchod  pro oba naopak úlevný. Pokud se někdo z partnerů s rozchodem těžko vyrovnává, je dobré vyhledat odbornou pomoc. Podporu může dát individuální terapie, při které terapeut pomůže opuštěnému partnerovi vyrovnat se s náročným rozchodem.

Ilustrační foto: Lucie Drlíková, Pod hladinou, foto z charitativního kalendáře Women for Women

Ing. Lenka Matoušová působí v projektu Servis vztahů jako case manager a psychoterapeut.

Komentáře