Mediace - řešení konfliktu mimosoudní cestou

Mediace je způsob řešení konfliktu mimosoudní cestou. Mediátor je naprosto nestranný, vede proces mediace a cílem je, aby strany došly k vzájemné dohodě, která bude vyhovovat oběma. 

Mediace - řešení konfliktu mimosoudní cestou
Mediace - řešení konfliktu mimosoudní cestou

O tom, jaký bude výsledek si rozhodují strany nikoli mediátor. Mediátor neradí, neposuzuje ani nehodnotí.

Co udělat, pokud chcete využít naši Mediaci

 • rozhodnout se, že chcete Mediace od Servisu vztahů využít. Mediace je určena pro páry a cílem je, aby strany došly k vzájemné dohodě, která bude vyhovovat oběma
 • objednat se na Mediaci v krátkém formuláři zde na stránce
 • Náš TIP1: nebojte se nám napsat ve formuláři, i když se chcete zeptat na podrobnosti k Mediaci. Závazně se objednáte až po dohodě s mediátorem a stanovením termínu Mediace.
 • Náš TIP2: s Mediací musí v principu souhlasit obě strany a zůčastnit se jí společně. Pokud takovou dohodu ještě v páru nemáte, ale chcete ji najít, zkuste se poradit s naším Průvodcem pro vztahy.    

Mediace je proces, který vás přivede k cíli

Mediace je pevný a strukturovaný proces, který má svá pravidla. Mediátor celý proces vede. Mediátor je profesionál na efektivní komunikaci, která pomůže klientům k vzájemné dohodě.

Výhody mediace

 • Efektivní řešení konfliktu
 • Mimosoudní řešení sporu
 • Strany si výsledek odsouhlasí
 • Mediátor pevně vede proces
 • Strany jsou v bezpečném, nestranném prostředí
 • Pracuje s názory a potřebami obou stran

Začněte a objednejte se na Mediaci od Servisu vztahů

Odpovídáme většinou do 2 pracovních dnů. Závazně se objednáte až po dohodě s Mediátorem a stanovením termínu Mediace.

Ceník - Mediace - Servis vztahů

500 Kč (pro každou stranu)

Kdy mohou lidé mediaci využít

V rodinné mediaci se lidé nejčastěji obracejí na mediátora v období rozpadu partnerského vztahu (rozvodu), kdy potřebují vyřešit především záležitosti týkající se péče o děti (kdo bude o děti pečovat a jak, jak budou hradit potřeby dětí, jak je dál vychovávat, v čem je podporovat, jak zabezpečovat jejich zdravotní péči, školní problémy), dále rozdělení majetku (aktíva i pasíva), bydlení po rozdělení domácnosti, pokud mají rodinné firmy jsou to také záležitosti spojené s dalším fungováním firmy.

Níže se podívejte na různé situace, ve kterých lze využít mediaci.  

Před rozvodem,  při rozvodu, po rozvodu

 • Podle jakých pravidel budeme vychovávat naše děti a jak se budeme podílet na naplnění jejich potřeb
 • Kdo z nás bude kde bydlet (změna bydliště, zrušení užívacího práva, převody nemovitostí)
 • Rozdělení společného jmění (aktiva a pasiva)

Mezigenerační vztahy

 • Vícegenerační soužití
 • Pravidla soužití mezi dospívajícími dětmi a rodiči

Majetkové záležitosti

 • Dědictví
 • Restituce
 • Spoluvlastnictví nemovitostí
 • Rodinné firmy
 • Zúžení společného jmění manželů
 • Správa majetku dítěte
 • Půjčky a závazky v rámci rodiny

Nedorozumění v rodinném soužití

 • Budoucnost našich dětí, co a kde budou studovat
 • Kdo a jak bude pečovat o rodiče a prarodiče
 • Péče o nemocného člena rodiny

Předmanželské smlouvy

 • Kolik budeme mít dětí a kdy,  podle jakých pravidel je budeme vychovávat
 • Kde budeme bydlet
 • Pravidla hospodaření
 • Co čí je a bude

Obecně uváděná statistika ze zahraničních studií je, že pokud lidé do mediace vstupují dobrovolně, její úspěšnost je 80-95 %. Ze statistik AMČR vyplývá, že i v ČR jsme v obdobných číslech.  Co bývá ale vlivem mediací často až neuvěřitelné, lidé do ní vstupují s tím, že mají konflikt, nedorozumění, odlišné názory jak se věci mají dělat/dít a v úspěšné mediaci odcházejí s nadstandardem. Kromě toho, že se účastníci v mediaci domluví na podstatných věcech, např. v jaké péči jejich dítě bude, domluví se i záležitosti kolem volnočasových aktivit dětí, očkování, oblékání, kamarádů, prarodičů, dalších příbuzných, peněz. My mediátoři proto víme, že v mediační rovnici platí 1 + 1 = 3. Chce to ale hodně trpělivosti a důvěry v mediační proces. 

Jak dlouho taková mediace trvá?

Obvyklý čas na jedno mediační jednání je 3 hodiny. V rodinných věcech je potřeba vícero mediačních jednání, 4-5 ale i 10 sezení po třech hodinách. 

Klienti se často před prvním jednáním ptají na fáze mediace, jestli je nutné 3 hodiny sedět s „nepřítelem“. Předpokládají, že tento čas bude náročný a nemýlí se. Mediátor pracuje obvykle se dvěma (i vícero) lidmi najednou. Všichni potřebují čas na to, aby řekli „svůj příběh“ , tj. co se přihodilo, že skončili u mediátora. Konflikty se v průběhu let nabalují, mají toho hodně a dřív, než neřeknou všechny podstatné souvislosti, nelze se pohnout k řešení aktuální situace a nelze hledat cestu, jak situaci do budoucna vyřešit, posunout k dohodě. 

Zátěžové situace v rodině, které je možné řešit mediací

Zde se na přiležitost k využití mediace podívejme z trochu jiného pohledu.

Před svatbou 

 • předmanželská smlouva – ano/ne
 • bydlení
 • těhotenství, péče o děti

Po svatbě

 • narození dítěte
 • péče o dítě/děti – mateřská dovolená
 • akutní nemoc, chronická nemoc, postižení dětí i rodičů (mentální, fyzické)
 • rozvod
 • smrt blízkého (sebevražda)
 • děti v náročních obdobích – nástup do školky, školy, výběr školy, odchod z domu (syndrom prázdného hnízda), závislosti dětí, narození dalšího dítěte, vztahy mezi sourozenci
 • péče o staré rodiče
 • ztráta zaměstnání, změna zaměstnání, větší odpovědnost v zaměstnání
 • zásahy další rodiny (např. ubytování dalšího člena rodiny, kde se starými rodiči)
 • Sexuální potíže
 • Větší dluhy
 • Změna životních podmínek, změna bydliště

Pokud se rozhodnete řešit některou z vašich životních situací řešit mediací, objednejte se na ni přímo, nebo obraťte se na našeho Průvodce pro vztahy, který vás provede jako nezávislý průvodce.

Mediátoři Servisu vztahů 

Mgr. Kamila Šaffková

Průvodkyně pro vztahy, poradce a Case Manager Servisu vztahů. Frekventantka výcviku Mediátora.

Mgr. Elena Mešková

Akreditovaná mediátorka a facilitátorka. Od roku 2011 předsedkyně Asociace mediátorů ČR
Mediace - řešení konfliktu mimosoudní cestou
Mediace - řešení konfliktu mimosoudní cestou