Mediace - řešení konfliktu mimosoudní cestou

Mediace je způsob řešení konfliktu mimosoudní cestou. Mediátor je naprosto nestranný, vede proces mediace a cílem je, aby strany došly k vzájemné dohodě, která bude vyhovovat oběma. 

O tom, jaký bude výsledek si rozhodují strany nikoli mediátor. Mediátor neradí, neposuzuje ani nehodnotí.

Co udělat, pokud chcete využít naši Mediaci

 • rozhodnout se, že chcete Mediace od Servisu vztahů využít. Mediace je určena pro páry a cílem je, aby strany došly k vzájemné dohodě, která bude vyhovovat oběma
 • objednat se na Mediaci v krátkém formuláři zde na stránce
 • Náš TIP1: nebojte se nám napsat ve formuláři, i když se chcete zeptat na podrobnosti k Mediaci. Závazně se objednáte až po dohodě s mediátorem a stanovením termínu Mediace.
 • Náš TIP2: s Mediací musí v principu souhlasit obě strany a zůčastnit se jí společně. Pokud takovou dohodu ještě v páru nemáte, ale chcete ji najít, zkuste se poradit s naším Průvodcem pro vztahy.    

Mediace je proces, který vás přivede k cíli

Mediace je pevný a strukturovaný proces, který má svá pravidla. Mediátor celý proces vede. Mediátor je profesionál na efektivní komunikaci, která pomůže klientům k vzájemné dohodě.

Výhody mediace

 • Efektivní řešení konfliktu
 • Mimosoudní řešení sporu
 • Strany si výsledek odsouhlasí
 • Mediátor pevně vede proces
 • Strany jsou v bezpečném, nestranném prostředí
 • Pracuje s názory a potřebami obou stran

Začněte a objednejte si na Mediaci od Servisu vztahů

Odpovídáme většinou do 2 pracovních dnů. Závazně se objednáte až po dohodě s Mediátorem a stanovením termínu Mediace.

Ceník - Mediace - Servis vztahů

500 Kč (pro každou stranu)

Kdy mohou lidé mediaci využít

V rodinné mediaci se lidé nejčastěji obracejí na mediátora v období rozpadu partnerského vztahu (rozvodu), kdy potřebují vyřešit především záležitosti týkající se péče o děti (kdo bude o děti pečovat a jak, jak budou hradit potřeby dětí, jak je dál vychovávat, v čem je podporovat, jak zabezpečovat jejich zdravotní péči, školní problémy), dále rozdělení majetku (aktíva i pasíva), bydlení po rozdělení domácnosti, pokud mají rodinné firmy jsou to také záležitosti spojené s dalším fungováním firmy.

Níže se podívejte na různé situace, ve kterých lze využít mediaci.  

Před rozvodem,  při rozvodu, po rozvodu

 • Podle jakých pravidel budeme vychovávat naše děti a jak se budeme podílet na naplnění jejich potřeb
 • Kdo z nás bude kde bydlet (změna bydliště, zrušení užívacího práva, převody nemovitostí)
 • Rozdělení společného jmění (aktiva a pasiva)

Mezigenerační vztahy

 • Vícegenerační soužití
 • Pravidla soužití mezi dospívajícími dětmi a rodiči

Majetkové záležitosti

 • Dědictví
 • Restituce
 • Spoluvlastnictví nemovitostí
 • Rodinné firmy
 • Zúžení společného jmění manželů
 • Správa majetku dítěte
 • Půjčky a závazky v rámci rodiny

Nedorozumění v rodinném soužití

 • Budoucnost našich dětí, co a kde budou studovat
 • Kdo a jak bude pečovat o rodiče a prarodiče
 • Péče o nemocného člena rodiny

Předmanželské smlouvy

 • Kolik budeme mít dětí a kdy,  podle jakých pravidel je budeme vychovávat
 • Kde budeme bydlet
 • Pravidla hospodaření
 • Co čí je a bude

Obecně uváděná statistika ze zahraničních studií je, že pokud lidé do mediace vstupují dobrovolně, její úspěšnost je 80-95 %. Ze statistik AMČR vyplývá, že i v ČR jsme v obdobných číslech.  Co bývá ale vlivem mediací často až neuvěřitelné, lidé do ní vstupují s tím, že mají konflikt, nedorozumění, odlišné názory jak se věci mají dělat/dít a v úspěšné mediaci odcházejí s nadstandardem. Kromě toho, že se účastníci v mediaci domluví na podstatných věcech, např. v jaké péči jejich dítě bude, domluví se i záležitosti kolem volnočasových aktivit dětí, očkování, oblékání, kamarádů, prarodičů, dalších příbuzných, peněz. My mediátoři proto víme, že v mediační rovnici platí 1 + 1 = 3. Chce to ale hodně trpělivosti a důvěry v mediační proces. 

Jak dlouho taková mediace trvá?

Obvyklý čas na jedno mediační jednání je 3 hodiny. V rodinných věcech je potřeba vícero mediačních jednání, 4-5 ale i 10 sezení po třech hodinách. 

Klienti se často před prvním jednáním ptají na fáze mediace, jestli je nutné 3 hodiny sedět s „nepřítelem“. Předpokládají, že tento čas bude náročný a nemýlí se. Mediátor pracuje obvykle se dvěma (i vícero) lidmi najednou. Všichni potřebují čas na to, aby řekli „svůj příběh“ , tj. co se přihodilo, že skončili u mediátora. Konflikty se v průběhu let nabalují, mají toho hodně a dřív, než neřeknou všechny podstatné souvislosti, nelze se pohnout k řešení aktuální situace a nelze hledat cestu, jak situaci do budoucna vyřešit, posunout k dohodě. 

Zátěžové situace v rodině, které je možné řešit mediací

Zde se na přiležitost k využití mediace podívejme z trochu jiného pohledu.

Před svatbou 

 • předmanželská smlouva – ano/ne
 • bydlení
 • těhotenství, péče o děti

Po svatbě

 • narození dítěte
 • péče o dítě/děti – mateřská dovolená
 • akutní nemoc, chronická nemoc, postižení dětí i rodičů (mentální, fyzické)
 • rozvod
 • smrt blízkého (sebevražda)
 • děti v náročních obdobích – nástup do školky, školy, výběr školy, odchod z domu (syndrom prázdného hnízda), závislosti dětí, narození dalšího dítěte, vztahy mezi sourozenci
 • péče o staré rodiče
 • ztráta zaměstnání, změna zaměstnání, větší odpovědnost v zaměstnání
 • zásahy další rodiny (např. ubytování dalšího člena rodiny, kde se starými rodiči)
 • Sexuální potíže
 • Větší dluhy
 • Změna životních podmínek, změna bydliště

Pokud se rozhodnete řešit některou z vašich životních situací řešit mediací, objednejte se na ni přímo, nebo obraťte se na našeho Průvodce pro vztahy, který vás provede jako nezávislý průvodce.