Rodiči zůstáváte i po rozvodu. Jak se spolu o dětech dohodnout?

Seminář - schůzka s právníkem o základním právním rámci rozchodu a rozvodu rodičů dětí.

Mgr. Denisa Kartusová  - "Rodiči zůstáváte i po rozvodu"

Aktualizace 24.8.2020

Z provozních důvodů musel být seminář zrušen!

O náhradním termínu v září budeme informovat. Děkujeme za pochopení. 

Termín:  v úterý 25. srpna od 17.00 do 19.00 hod.

Místo konání:  u nás v kanceláři Women for Women, Vlastislavova 152/4, Praha 4

Kapacita kurzu: 10 osob (malá skupinka). 

Cena kurzu: 200,- Kč / osoba (drobné občerstvení v ceně)

Přihlášky: formulář zde dole pod popisem semináře

Lektor: Mgr. Denisa Kartusová - advokátka zaměřující se ve své několikaleté praxi mj. na oblast práva rodinného, jako je určení otcovství, úprava poměrů nezletilých dětí, výživné na zletilé i nezletilé děti, rozvod manželství, vypořádání majetku a další. 

V rámci projektu Servis vztahů společnosti Women for Women pořádáme pravidelné schůzky s právníkem. Jde nám o to, aby rodiče i po rozchodu/rozvodu zůstali v dobrých vztazích a našli vzájemnou dohodu o péči o své děti. Nabízíme příležitost ujasnit si vše potřebné po právní stránce k tomu, abyste dál mohli zůstat dobrými spolupracujícími rodiči v zájmu svých dětí.  

Přijďte si popovídat, přijďte se zeptat. Nabízíme důvěrné a bezpečné prostředí.

Můžete přijít sami nebo společně ve dvojici. V přihlášce uvedete počet zúčastněných osob. 

Termín:  v úterý 25. srpna od 17.00 do 19.00 hod.

Místo konání:  u nás v kanceláři Women for Women, Vlastislavova 152/4, Praha 4

Kapacita kurzu: 10 osob (malá skupinka) 

Cena kurzu: 200,- Kč / osoba (drobné občerstvení v ceně)

Aktualizace 24.8.2020

Z provozních důvodů musel být seminář zrušen!

O náhradním termínu v září budeme informovat. Děkujeme za pochopení. 

Přihlašovací formulář na seminář "Rodiči zůstáváte i po rozvodu."

Mgr. Denisa Kartusová

Advokátka sídlící v centru Prahy se ve své několikaleté advokátní praxi zabývá zejména poskytováním právních služeb z oblasti práva rodinného (úpravy poměrů nezletilých dětí, stanovení výživného pro nezletilé, ale i zletilé děti, určení otcovství, nahrazení souhlasu druhého rodiče, rozvody manželství, vypořádání SJM, atd.) a práva trestního (jak z pozice oběti trestního činu, tak z pozice pachatele).

Paradoxně se v praxi Mgr. Kartusové mnohokrát potvrdilo, že rodinně-právní spory mnohem více a intenzivněji zasahují do životů nejen daného klienta (rodiče), ale zejména do životů nezletilých dětí, nežli trestně-právní řízení. 

Advokátka v souvislosti s poskytováním právních služeb má i tu možnost nahlédnout do života klienta (rodiče) a jeho rodiny. V době právního zastupování v podstatě „s nimi žije jejich životy“ a samá má tu možnost zjistit a velmi intenzivně vnímat, že kdyby rodiče své každodenní problémy, přání, požadavky, obavy apod. začali řešit včas, intenzivně a za pomoci odborníků, měli přístup k uceleným a jednotným informacím, nemusela bych jejich manželství a partnerství končit rozpadem rodiny. Proto se Mgr. Denisa Kartusová rozhodla zapojit se do projektu „Servis vztahů“ jehož cílem není rodinu „jen“ zachránit, ale pokud již není „cesty zpět“, tak rodině a hlavně dětem za pomoci odborníků dopomoci ke klidnému a důstojnému rozpadu rodiny, který pouze v minimální míře zasáhne nejen rodiče, ale hlavně nezletilé děti.