Koučink: uvědomte si, co v životě chcete

Koučink je efektivní metoda osobního a profesního rozvoje. Zaměřuje se na budoucnost, rozvoj a osobní růst koučovaného. Probíhá formou rozhovoru, který vede kouč.

Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho životní cíle, ale také  těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužíval.

Co udělat, pokud chcete využít náš Koučink

  • rozhodnout se, že chcete Koučink od Servisu vztahů využít; koučink je určen pro jednotlivce a účinně napomáhá uvědomit si, co ve svém životě chceme
  • objednat se na Koučink v krátkém formuláři zde na stránce 
  • Náš TIP: nebojte se nám napsat ve formuláři, i když se chcete zeptat na podrobnosti ke Koučinku. Závazně se objednáte až po dohodě s koučem a stanovením termínu Koučinku.    

Na co se Koučink se zaměřuje

  • na stanovení aktuálních i budoucích cílů
  • na zlepšení schopností a dovedností
  • na uskutečnění žádoucích změn
  • na přijetí vlastní zodpovědnosti za svůj život
  • napomáhá podniknout konkrétní kroky
  • pomáhá také v při náročných rozhodnutích

Jak koučování probíhá

Koučování je zpravidla proces, nikoliv krátkodobá jednorázová záležitost. Pracuje se s předem definovaným počtem setkání (většinou hodinových), na kterém se domluví kouč s klientem.

Co člověk díky koučování umí

Více se soustředí na cíle, ví, co skutečně chce. Více si rozumí, více si sebe váží. Rychleji a přesněji se rozhoduje. Lépe pracuje s časem a prioritami. Výsledků dosahuje snadněji. Dokáže lépe vybalancovat svůj život. Zná svou cestu a je motivovanější po ní jít.

Co koučování přináší

Koučink účinně napomáhá uvědomit si, co ve svém životě chceme. Napomáhá také objevit nové cesty, jak toho dosáhnout a nové cestě  vytrvat. Umí zvyšovat sebedůvěru a zodpovědnost. Umožňuje podívat se na svou situaci z více úhlů pohledu, najít v sobě to nejlepší řešení a co nejefektivněji využívat své zdroje.

Kdo je kouč

Kouč je odborníkem na rozhovor. Jde o rozhovor s cílem změny. Změnou může být zvýšení životní spokojenosti,  v práci, zvýšení pracovního výkonu, zlepšení komunikace. Kouč pomáhá koučovanému uvědomovat si své silné stránky, osobnostní zdroje a vnitřní potenciál, a tím naplňovat pracovní cíle, které si vytyčil. 

Koučink neznamená radit, manipulovat nebo někoho do něčeho nutit. Kouč či terapeut není  ani poradce, ani soudce, ale parťák na vaší straně podporující vás v tom, čeho chcete dosáhnout.

Začněte a objednejte se na Koučink od Servisu vztahů

Odpovídáme většinou do 2 pracovních dnů. Závazně se objednáte až po dohodě s koučem a stanovením termínu koučinku.

Ceník - Koučink - Servis vztahů

1 sezení - 1.500 Kč

(Cena 1.500 Kč je běžná tržní cena za tento typ služby. Jako obecně prospěšná společnost chceme tyto služby činit dostupnější. V případě, že pro to máte vážný důvod, můžete nás požádat o snížení ceny, a my Vám vyjdeme vstříc.)  

Kouči ze Servisu vztahů

Lenka Matoušová - psychoterapeut, Servis vztahů

Ing. Lenka Matoušová

Působí v projektu Servis vztahů jako Průvodce pro vztahy, kouč a párový terapeut.
Email: lenka.matousova@w4w.cz

Přehled dalších služeb a terapií v rámci projektu Servis vztahů najdete zde.