Užitečné kontakty pro Vás

Připravili jsme pro Vás několik užitečných kontaktů, odkazů a stránek, které můžete potřebovat.    

Centrum krizové intervence nabízí psychiatrickou či psychologickou pomoc dospělým lidem s akutními obtížemi. Pomoc nabízí rychle, bez předchozího objednání, 24 hodin denně.
Krizové centrum RIAPS poskytuje krizovou intervenci a psychologickou podporu. Tým centra tvoří zkušení krizoví interventi z řad psychologů, psychiatrů a středního zdravotnického personálu.
Dětské krizové centrum, z.s. (DKC) se zaměřuje na pomoc a ochranu dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných.
Pražská linka důvěry poskytuje volajícím nonstop telefonickou krizovou pomoc a základní poradenství.
Telefonická krizová pomoc pro oběti kriminality a domácího násilí je volajícím dostupná 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, ve dne i v noci.
155 volejte, pokud vás postihne, nebo jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu nebo děje, který zřejmě bude mít za následek závažné poškození zdraví. 155 je správné zavolat i v případě, kdy si závažností stavu nejste zcela jisti.