EPRAVO.CZ

České vydavatelství zaměřené na právnické profese, management a podnikatele.

EPRAVO.CZ

EPRAVO.CZ je české vydavatelství zaměřené na právnické profese, management a podnikatele. Za téměř dvacet let svého působení si společnost EPRAVO.CZ vybudovala silné jméno mezi právnickými komorami, advokátními kancelářemi i právníky nejen v České republice.

Kromě odborných článků, které dlouhodobě slouží jako důvěryhodný zdroj pro média, obsahuje internetový deník www.epravo.cz a www.epravo.sk přehlednou sbírku zákonů, soudních rozhodnutí a také řadu rozhovorů s čelními představiteli českého práva.

EPRAVO.CZ krom jiných titulů vydává tištěný časopis EPRAVO.CZ Magazine a spolupracuje na řadě významných mediálních a vzdělávacích projektů. Aktuálně se zaměřujeme na oblast online právního vzdělávání, a to jak pro právníky profesionály, tak i pro ty, kteří s právem denně pracují.

Projekt „Servisvztahu.cz“ je nám blízký zejména proto, že v souladu s filozofií EPRAVO.CZ dochází k šíření práva mezi laickou veřejnost České republiky. Cílem video přednášek je rozšíření právních vědomostí potřebným tak, aby vše bylo pro občany srozumitelné, poutavé a zároveň přínosem, což EPRAVO.CZ plně podporuje.