Večery o vztazích opět spuštěny! Přijďte k nám: čt 2.9. od 18:00 - Ing. K. Bělková - Změň svůj komunikační kód - více info

Děti milují své rodiče bez podmínek

Rozvádíte se nebo rozcházíte a máte děti? Jistě vám záleží na tom, aby se tato změna dotkla vašich dětí co nejméně. Podpořte své děti v této nelehké době, pomozte jim.

Jak o rozvodu nebo rozchodu mluvit, kdy to dětem říci, jak to říci, co přesně potřebují vědět a s čím je naopak nezatěžovat? Poradna je pro rodiče, kteří se zajímají o potřeby svých dětí a chtějí být pro ně dobrými rodiči. Rozpad rodiny je pro dítě nesmírně náročný, rodiče mají možnost volby a mají vlohy pro to, zajistit dětem kvalitní rodinné vztahy i po rozchodu. Naše poradna „Rozvod očima dětí“ je určena právě pro rodiče, kteří se rozvádějí nebo rozcházejí a záleží jim na tom, aby se tato změna dotkla dětí co nejméně. Pro rodiče, kteří chtějí své děti v této nelehké době maximálně podpořit a pomoci jim.

Děti milují bez podmínek

Edukace rodičů, jak vše působí na děti, jak děti velmi všechno vnímají, jak si přebírají po svém a jaké důsledky to může mít na jejich osobnost a jejich život. Je třeba si neustále připomínat, že děti se přejí především mámu a tátu. Přejí si, aby máma a táta byli spolu.

Nesoutěžte o moji lásku. Nikdy bych nemohl sníst tolik čokolády, jak moc vás mám oba rád.

Citový vztah mezi rodiči dává dětem pocit bezpečí

Zakoušejí v něm ale také pocit přijetí. Svou identitu spojují s mámou i s tátou, proto je pro ně důležité vidět, že táta má rád mámu a máma má ráda tátu. 

Když se ale soužití mezi rodiči začíná kazit, případně spěje ke konci, je nutné pamatovat, že děti mají právo i v takové situaci zůstat dětmi. To znamená, být pokud možno co nejméně ovlivněny a vtahovány do sporů dospělých. A pokud se vám nepodaří přes všechnu snahu vztah zachránit, rozejděte se důstojně a nadále zůstaňte rodiči. Ochráníte tak své děti, ale také si neztížíte své vlastní životy. 

Nemusíme být již partneři, ale rodiče budeme již navždy

Nebraňte mi myslet i na toho, s kým zrovna nejsem. Vytočte mi jeho číslo, napište jeho adresu na pohled z dovolené, pomozte mi pro něj vyrobit dárek.

Rozpad partnerského vztahu je náročnou životní situací i pro dospělé, natož pro děti. Chceme být pomocí a průvodci, jak tuto situaci zvládnout jako rodiče. Naší snahou je podpořit vás v této situaci za pomoci osvojení si těchto přístupů:   

  • Nemusíme být partneři, abychom mohli být dobrými rodiči pro naše děti.
  • Děti milují bez podmínek. Ony milují mámu i tátu. 
  • Děti jsou velmi vnímavé a jako „houby vše nasávají“.
  • Nepředávejme dětem svou rodičovskou odpovědnost.
  • Nezatahujme děti do sporů.
  • Nedělejme si z dětí partnery.
  • Nezatěžujme dětské hlavičky starostmi nás dospělých. 
  • Nechme dětem mámu i tátu, a zároveň jim neberme mámu ani tátu.

Máte děti, rozvádíte se nebo rozcházíte a záleží vám na tom, aby se tato změna dotkla vašich dětí co nejméně? Podpořte své děti v této nelehké době, pomozte jim.

Poradna je určena rodičům dětí, kteří už se rozcházejí/rozvádějí a chtějí se dozvědět co nejvíce o potřebách dětí v tomto období, jak nejlépe situaci zvládnout s ohledem na děti.

Komentáře