Asociace mediátorů České republiky

Nevládní organizace, která sdružuje profesionální mediátory podporující myšlenku mimosoudního způsobu řešení konfliktů a rozvoje mediačních služeb.

Asociace mediátorů České republiky

AMČR - člen sítě Světového fóra mediátorů - je nevládní organizace, která sdružuje profesionální mediátory podporující myšlenku mimosoudního způsobu řešení konfliktů a rozvoje mediačních služeb. Byla založena skupinou mediátorů, facilitátorů a trenérů v r. 2000 a svoji činnost zahájila na počátku roku 2001. Většina jejích členů jsou zkušení odborníci, držitelé řady mezinárodních certifikátů v oblasti komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání a mediace.

Poslání a cíle AMČR

Svoji působnost AMČR zaměřuje na:

·         vysokou profesionální úroveň poskytovaných mediačních a facilitačních služeb

·         vzdělávání profesionálních i dobrovolných mediátorů formou interaktivního výcviku dle vzdělávacích standardů

·         udělování certifikátů akreditovaným mediátorům AMČR dle kritérií akreditační komise

·         udělování certifikátů akreditovaným lektorům v oblasti řešení konfliktů dle kritérií vzdělávací komise

·         poskytování mediačních služeb a poradenství v oblasti řešení konfliktů, včetně interetnických a vyjednávání.

·         školení institucí a jednotlivců v technikách efektivní komunikace, mimosoudního vyjednávání, prevence a řešení konfliktů včetně, interetnických, dále mediace, facilitace včetně supervize, konzultační a poradenské činnosti

·         informování laické i odborné veřejnosti a spolupráci se sdělovacími prostředky spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi v oblasti propagace a šíření mediace

·         vydání, přijetí a garanci etického kodexu mediátora, profesních a vzdělávacích standardů mediátora

·         udržování kontaktů a výměnu zkušeností s dalšími asociacemi či sdruženími mediátorů ve světě

·         ochranu akreditovaných mediátorů - členů AMČR

·         ochranu klientů, kterým byla poskytnuta mediační služba akreditovaným mediátorem AMČR.